O-STA

Zaključen projekt za večjo zaposljivost mladih

UPS je neformalna študijska skupina sedmih mladih, ki deluje kot študijski krožek. Ena od sodelujočih, Tina Bezek, pravi: "Pravkar smo zaključili s projektom Open space for you(th)-plan your future. Projekt je bil financiran preko programa Mladi v akciji.

Projekt je mladinska pobuda, kar pomeni, da skupina mladih želi prispevati k razvoju svoje skupnosti. Želimo jih spodbuditi, da bodo sami aktivno prispevali k izboljšanju svoje zaposljivosti in s tem čim prej dosegli ekonomsko neodvisnost."

Povezali so se s partnersko organizacijo Top Vakantie iz Belgije, ki se ukvarja z organizacijo počitnic za otroke. V oktobru so se z njimi srečali v Belgiji in skupaj spoznavali in primerjali šolska sistema obeh držav, organiziranost študentskega dela, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, stopnjo brezposelnosti mladih ... Na povabilo evropskega poslanca Lojzeta Peterleta so obiskali tudi Evropski parlament.

Bezekova nadaljuje: "Konec novembra smo organizirali osrednji dogodek našega projekta, kamor smo povabili strokovnjake s področja zaposlovanja mladih, s področja mladinskega dela, prostovoljnega dela, podjetnike, kadrovike, posredovalce zaposlitev ... Skupaj smo ugotavljali, kaj lahko mladi naredimo za večjo zaposljivost in to strnili v priročniku."

Mladi, ki sodelujejo v tovrstnih mladinskih projektih, pridobivajo in krepijo svoje sposobnosti ter s tem povečujejo svojo zaposljivost ter podjetnost. To je uspelo tudi neformalni študijski skupini UPS: "Vsak od nas si je zastavil individualne cilje. O uresničevanju teh ciljev smo posneli film Moja zgodba, s katerim bomo mladim dali zgled in jih spodbudili, da si na različne načine nabirajo izkušnje že v času šolanja." zaključuje Bezkova. Za več informacij o projektu je na voljo tina_bezek@yahoo.com.