O-STA

Gorenjska banka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav dijakom, prvih letnikov gorenjskih srednjih šol, omogoča brezplačno nezgodno zavarovanje

Banka pokrije stroške premije nezgodnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, če dijak pri banki odpre ali že ima odprt osebni račun.

Gorenjska banka in Zavarovalnica Triglav bosta tudi letos dijakom prvih letnikov gorenjskih srednjih šol, ponudili brezplačno sklenitev nezgodnega zavarovanja. Ponudba je bila dijakom ponujena že lansko leto in v banki so bili z odzivom zadovoljni, zato jo letos ponavljajo. Zavarovanje velja za šolsko leto 2009/2010, dijaki oz. starši po jo lahko koristijo do 31. oktobra 2009. Osnovni pogoj, da banka pokrije stroške premije nezgodnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, je imetništvo osebnega računa v Gorenjski banki.

Banka v tem primeru plača dijaku letno premijo v višini 15,00 € za osnovne zavarovalne vsote, ki jih ponuja Zavarovalnica Triglav. Če dijak želi biti zavarovan še za višje kritje, izbere dodatno varianto iz ponudbe Zavarovalnice Triglav in dodatno premijo plača sam ali sklene še eno zavarovanje.

Ponudba velja za dijake, ki v banki že imajo osebni račun, kot seveda tiste, ki ga šele bodo odprli. Študentski osebni račun banka odpre brezplačno prav tako ne zaračunava stroškov vodenja. Dijaki prejmejo bančno kartico Activa Maestro, ki jo lahko uporabljo za dvige gotovine na bankomatih, v bankah in za plačilo blaga ter storitev na prodajnih mestih.

Dodatne informacije:

g. Igor Poljšak, vodja sektorja poslov z občani, tel. 04/208-44-39