O-STA

Začetek trgovanja z obveznicami NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 29. oktobra 2001 sprejel odločbo o sprejemu obveznic na ime NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. z oznakama KBM3 in KBM4 v borzno kotacijo.

Pogoji za trgovanje v borzni kotaciji so izpolnjeni, začetek trgovanja z obveznicami z oznakama KBM3 in KBM4 pa bo v sredo, 14. novembra 2001.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi in prve strani prospekta, ki je bila objavljena v časniku Delo, dne 9. novembra 2001.