O-STA

SURS: Polnoletne in mladoletne osebe, zoper katere je bil postopek pred senatom pravnomočno končan, podrobni podatki, Slovenija, 2008

Povzetek:
V letu 2008 so na okrožnih in okrajnih sodiščih končali kazenske postopke zoper 15.329 polnoletnih in 812 mladoletnih oseb. Obsodili so 8.739 polnoletnih oseb, 489 mladoletnikom pa so izrekli vzgojni ukrep ali kazen.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2489


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.