O-STA

Skupina Telekom Slovenije v boju z gospodarsko krizo

Polletni poslovni rezultati

Ljubljana, 28. avgust - Skupina Telekom Slovenije je v prvem letošnjem polletju ustvarila za odstotek manjše poslovne prihodke kot v primerljivem obdobju lani. Umiritev na prihodkovni strani je posledica gospodarske krize, vendar tudi zelo restriktivnih in včasih nerazumljivih ukrepov regulatorja, spremenjenih razmer na trgu elektronskih komunikacij in nadaljnjega upadanja prometa pri klasičnih telefonskih storitvah. Rahel upad prihodkov so spremljali višji odhodki zaradi nižjih marž oziroma višjih stroškov zagotavljanja novih multimedijskih storitev, kar velja zlasti za avtorske in programske pravice. Poslovne rezultate je obravnaval tudi nadzorni svet družbe.

V tem obdobju so postale zelo pereče tudi neplačane zapadle terjatve do domačih operaterjev elektronskih komunikacij, ki so presegle 7 milijonov evrov, kar neposredno vpliva na poslovni rezultat Skupine Telekom Slovenije.

V prvem polletju 2009 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 410,8 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Čisti poslovni izid je znašal 26,4 milijona evro, EBITDA 139,2 milijona evrov in EBIT pa 42,6 milijona evrov. Matična družba Telekom Slovenije je ustvarila za 201 milijonov evrov poslovnih prihodkov, medtem ko je čisti poslovni izid znašal 63,6 milijona evrov čistega dobička. S 200,6 milijona evrov poslovnih prihodkov ji je tesno sledila hčerinska družba Mobitel, ki je ustvarila za 19,3 milijona evrov čistega poslovnega izida.

Skupina Telekom Slovenije je v tem obdobju za naložbe namenila 80 milijonov evrov. Od tega je Telekom Slovenije za naložbe porabil 31,1 milijona evrov, Mobitel 25,6 milijona evrov, kosovski Ipko 13,6 milijona evrov, druge družbe v Sloveniji 4,5 milijona evrov in druge družbe v tujini 5,4 milijona evrov. Omenjene naložbe so bile usmerjene predvsem v gradnjo in posodabljanje telekomunikacijskih omrežij in opreme.

Skupini Telekoma Slovenije je v tem času uspel tudi veliki met v tujini, saj je konec marca matična družba postala lastnica 100-odstotnega deleža družbe Cosmofon Mobile Telecommunications AD Skopje in prav takega deleža v družbi Germanos Telecom AD Skopje (GTS). Z nakupom je skupina zaokrožila in dopolnila dosedanje aktivnosti v Makedoniji, hkrati pa je storila naslednji pomemben korak v svoji strategiji, da postane eden najpomembnejših telekomunikacijskih ponudnikov v JV Evropi. Nakup pomeni tudi največjo slovensko naložbo v tujini doslej.

V prvi polovici leta se je nadaljeval trend upadanja števila klasičnih telefonskih priključkov. Po drugi strani se je nadaljevala rast širokopasovnih priključkov, in sicer jih je bilo več za 21 odstotkov. V Telekomu Sloveniji se je število širokopasovnih priključkov povečalo za 14 odstotkov na 209.826, medtem ko jih je bilo na trgih jugovzhodne Evrope 128.121, od tega na Kosovu 81.324. Skupno število uporabnikov Mobitela se je sicer zmanjšalo za štiri odstotke na 1.189.730 priključkov, vendar se je število naročniških priključkov povečalo za 5 odsotkov. Zaradi nakupa makedonskega Cosmofona beleži skupina 199-odstotno rast število uporabnikov mobilne telefonije v tujini, kjer jih je že 818.490. Skupina Telekom Slovenije je imela konec junija letos v prometu 2.664.108 priključkov vseh vrst, kar je za 20 odstotkov več kot v enakem obdobju 2008.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije mag. Tomaž Berginc je rezultate skupine komentiral: "Glede na okoliščine, ki vplivajo na poslovanje Skupine Telekom Slovenije, in ob primerjavah s sorodnimi podjetji po Evropi lahko polletne poslovne rezultate Skupine Telekom Slovenije ocenimo kot zadovoljive. Očitno pa je sedaj čas, da se resno lotimo tistih ovir, na katere ima skupina sama vpliv, pri čemer mislim predvsem na prestrukturiranje in učinkovitejšo notranjo organizacijo znotraj celotne skupine. V jesenskem obdobju bo to naša prednostna naloga".