O-STA

Higiena - da se obvarujemo pandemske gripe

O ustrezni higieni je zadnje čase veliko govora, saj je upoštevanje higienskih priporočil najbolj učinkovita obramba pred pandemsko gripo. Pa ne le pred tem, tudi pred drugimi okužbami z virusi, ki se prenašajo kapljično.

Otroci higienskih navad še nimajo usvojenih tako, da bi jih avtomatično izvajali. Na umivanje rok (pa tudi drugih delov telesa) jih je treba opozarjati in jih tega naučiti, in to tako v šoli kot doma. Zaradi manjše samostojnosti in njihovega načina življenja (druženja v šoli in zunaj nje, pri šolskih in zunajšolskih dejavnostih, pri katerih prihajajo v tesnejši stik drug z drugim) kot nalašč za uspešen prenos virusov. Iz šolskega okolja lahko potem okužbo zanesejo tudi v domačega - med sorojence, starše in stare starše.

Umivanje rok s toplo vodo in milom

Zato je pomembno, da jim večkrat povemo in pokažemo, kako se, na primer, pravilno umiva roke. To počnemo s toplo vodo in milom, in to temeljito, najmanj dvajset sekund (toliko časa, da si vmes lahko zapojemo pesmico Ringaraja). Če v bližini ni umivalnika in mila, si roke očistimo z razkužilom za roke. Najbolje je, če si roke obrišemo s papirnatimi brisačami, ki jih po uporabi odvržemo v smeti. Ne v šoli ne doma pa osebnih predmetov ne smemo deliti z drugimi (na primer jedilnega pribora, kozarcev, brisače ipd.)

Higienično kašljanje in kihanje

K osnovni higieni spada tudi priporočilo, da se z neumitimi rokami ne dotikamo nosu, oči in ust, da si z njimi ne prenesemo okužbe. Pomembno pa je tudi higienično kašljanje in kihanje: če kašljamo ali kihamo, si usta prekrijemo z robčkom, ki ga po uporabi odvržemo v smeti. (Smeti je treba redno prazniti!) Če pri roki ni robčka, kašljamo in kihamo v zgornji del rokava.

Redno in temeljito čiščenje prostorov

V svojem okolju moramo poskrbeti tudi za redno in temeljito čiščenje prostorov. Zadoščajo običajni detergenti in topla voda. Pomembneje je, da je čiščenje zares vestno, in to vseh površin: tudi kljuk, miz, stolov, tipkovnic, telefonskih aparatov, skratka vsega, česar se pogosto dotikamo.

Kdor zboli, naj ostane doma

Seveda morajo otroci, ki kažejo bolezenske znake, torej imajo visoko vročino, kašljajo ali kihajo, ostati doma, da okužbe ne bodo širili na sošolce, učitelje in druge šolske delavce. Doma naj bodo najmanj sedem dni. Če otrok zboli v šoli, je treba takoj opozoriti starše ali skrbnika, naj pride ponj in ga odpelje domov. V primeru da zboli samo en otrok iz iste družine, pa lahko zdravi sorojenci še naprej obiskujejo pouk. Sicer pa naj bodo učitelji in starši šolarjem zgled tudi v tem, da tudi sami ostanejo doma, če zbolijo.

Pripravila: prim. doc. dr. Alenka Kraigher