O-STA

Soglasje NS k povečanju odobrenega kapitala ZM

Maribor, 2. september 2009 - Danes je v Mariboru potekala redna seja nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor, na kateri so nadzorniki dali soglasje k povečanju kapitala iz naslova odobrenega kapitala zavarovalnice v skupni višini do 14,2 milijona evrov. Možnost povečanja odobrenega kapitala je bila ZM dana s sklepom skupščine delničarjev 11. avgusta letos. Nadzorniki so se seznanili še s poročilom o poslovanju ZM v prvem polletju letošnjega leta ter sprejeli rebalans poslovanja ZM za leto 2009.


Danes so nadzorniki Zavarovalnice Maribor dali soglasje k predvidenemu povečanju odobrenega kapitala Zavarovalnice Maribor (ZM) za 14,2 milijona evrov. Nadzorni svet ZM se je danes seznanil še s poslovanjem ZM v prvem polletju 2009. Celotna zbrana kosmata premija v prvem polletju leta 2009 je bila na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj 156,3 milijone evrov, kar predstavlja 8,5-odstotno rast glede na primerljivo obdobje predhodnega leta in hkrati presega načrtovano kosmato premijo za to obdobje za 6,6 odstotka. NS je sprejel še rebalans letnega plana 2009, ki vključuje tudi vpliv izplačil škod zaradi katastrofalnih dogodkov.Zavarovalnica Maribor d.d. , Služba za odnose z javnostmi

Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor

T: +386 2 2332 446 | F: +386 2 2332 523 | E: natalija.postruznik@zav-mb.si

www.ZavarovalnicaMaribor.si | 080 19 20

ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN MI Z VAMI

Spremljajte nas na: twitterju - http://twitter.com/ZavMb in na: facebooku - http://www.facebook.com/zavarovalnica.maribor