O-STA

SAOP razvil inovativno rešitev za obvladovanje prodajnih provizij

Novi programski modul SAOP Prodajne provizije podjetjem omogoča avtomatiziran obračun prodajnih provizij glede na plačano realizacijo.

ŠEMPETER PRI GORICI, 3. 9. 2009 - Podjetje SAOP d.o.o., vodilni ponudnik prilagojenih informacijskih rešitev za mala in srednja podjetja ter javne ustanove, je izdelalo nov programski modul za obvladovanje prodajnih provizij. Z modulom SAOP Prodajne provizije podjetja avtomatizirajo upravljanje prodajnih provizij za različne skupine izdelkov, strank ter prodajalcev oziroma partnerjev.

Veliko podjetij je zaradi zaostrenih razmer na področju prodaje uvedlo nagrajevanje po realizaciji, kar pomeni, da je del osebnega dohodka zaposlenih odvisen od njihove prodajne uspešnosti. Poleg tega podjetja pri prodaji sodelujejo z zunanjimi partnerji, ki dobivajo prodajno provizijo. "Ročno vodenje provizij je v primeru večje skupine prodajnikov in različnih odstotkov provizij praktično nemogoče izvajati brez napak," je poudarila Liljana Zorn, vodja prodaje SAOP. "Z uporabo novega programskega modula SAOP Prodajne provizije podjetje zmanjša administracijo ter poveča preglednost pri dodeljevanju in obračunavanju prodajnih provizij."

SAOPjeva rešitev omogoča uporabnikom, da izdelke oziroma storitve grupirajo po različnih skupinah provizij ter jim določajo partnerje, prodajne referente in višino provizije. Provizije se avtomatizirano zabeležijo na izdanem računu kar zagotavlja preglednost in omogoča samodejen obračun. "Glede na krizo, podjetja prehajajo z obračuna provizije po fakturirani na plačano realizacijo, kjer pa je največji problem predvsem sledljivost plačil," je povedal Peter Jenko, vodja projekta v podjetju SAOP. Obračun prodajne provizije v SAOPjevi rešitvi temelji na plačanih računih, pri čemer podjetju za izplačilo ni potrebno čakati na celotno poravnavo računa ampak lahko pri delnem plačilu računa izplača proporcionalni delež vrednosti prodajne provizije.

Več informacij o inovaciji na www.saop.si.

Dodatne informacije


Peter Krkoč, Marketing in odnosi z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23
E: peter.krkoc@saop.si
S: www.saop.si