O-STA

Ugodna posojila Gorenjske banke za plačilo šolnine na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

Sodelovanje Gorenjske banke in Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice:

Posojilo mora biti odobreno do vpisa.

Gorenjska banka je za vse, ki se v študijskem letu 2009/10 vpisujejo na Visoko šolo za zdravstveno nego na Jesenicah pripravila izjemno ugodna posojila za plačilo šolnine. Posojilo lahko najamejo redni in izredni študentje ter bodoči študentje te visoke šole ali pa njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Pogoji so enaki za komitente in nekomitente Gorenjske banke. Posojilo, ki mora biti odobreno pred septemberskim vpisom, je mogoče zavarovati s plačilom zavarovalne premije ali s poroštvom. Letna nominalna obrestna mera znaša 5,15%, in sicer ne glede na to ali gre za posojilo z rokom zapadlosti do 12 mesecev ali pa od 12 do 36 mesecev.

Dodatne informacije: ga. Alenka Tičar, Sektor poslov z občani, tel.:04/208 4204

mag. Barbara Habe Sintič, Vodja referata za študijske in študentske zadeve VŠNZ, tel.: 04 5869 361.