O-STA

Skupina Banco Pastor Group prodala Acción de Cobro mednarodnemu podjetju EOS Group, ki se ukvarja z upravljanem terjatev

Hamburg/A Coruña, 8. september 2009 - Špansko podjetje Banco Pastor Group in mednarodno podjetje EOS Group sta se dogovorila, da bo EOS pridobil 100% delež v Acción de Cobro, in pogodbo podpisali danes.

Acción de Cobro deluje znotraj podjetja Banco Pastor in se ukvarja z izterjavo dolgov: 131 zaposlenih skrbi za izterjavo zapadlih posojil posameznikom in podjetjem, ki jih je odobrilo 633 španskih in 10 mednarodnih podružnic podjetja Banco Pastor ter za problematične terjatve tretjih oseb oz. podjetij.

S tem prevzemom si skupina EOS Group krepi tržni status mednarodnega ponudnika uslug s področja upravljanja terjatev. Hans-Werner Scherer, predsednik upravnega odbora v EOS Group je pojasnil: "S prevzemom Acción de Cobro vstopa EOS na španski trg izterjave dolgov. Prevzem se ujema tudi s splošnim načrtom rasti podjetja EOS Group."

Zaradi finančne krize se je količina vseh neplačanih terjatev leta 2008 v Španiji zvišala za približno 80%, rast pa naj bi se nadaljevala zaradi makroekonomskih dejavnikov. "Veliko je priložnosti, ki bi se jih dalo izkoristiti, in novo partnerstvo je bilo ustvarjeno predvsem s tem namenom," je povedal g. Scherer. "Podjetju EOS bo partnerstvo z Acción de Cobro koristilo bolj kot deset let nabiranja lokalnih izkušanj v državi."

Vsi zaposleni v podjetju Acción de Cobro bodo v prihodnje kot zaposleni v podjetju EOS nadaljevali poslovni model, ki se je izkazal za uspešnega od leta 1996. Manuel González bo nadaljeval svoje uspešno delo kot direktor podjetja Acción de Cobro.

Direktor podjetja Banco Pastor Jorge Gost strateško potezo komentira takole: "Glede na trenutno ekonomsko situacijo smo se odločili, da bomo začeli iskati močnega partnerja, ki bi lahko obogatil sredstva Acción de Cobro ter v podjetje vnesel potrebno mednarodno znanje s tega specifičnega poslovnega področja. Če k temu prištejemo še lokalne izkušnje, ki jih ima Acción de Cobro, je to dobitna kombinacija. EOS je idealen partner; trdno, zanesljivo in strokovno podjetje, katerega vrednote se odlično ujemajo z našimi. EOS se je na primer odločil obdržati zaposlene in vodstvo, ki jih je zaposlil Banco Pastor Group. Očitno so pokazali predanost in odločnost, če se je obseg poslovanja v Španiji povečal in je podjetje uspešno upravljalo z večino neplačanih terjatev podjetja Banco Pastor. Prepričani smo, da je to pot do uspeha sredi globalne krize, kakršni še nismo bili priče."

Za finančno svetovanje pri sklenitvi pogodbe je skrbelo podjetje Atlas Capital, ki se je posvetovalo tako s podjetjem Banco Pastor kot EOS.

O podjetju Banco Pastor Group
Podjetje Banco Pastor, ki je na španskem trgu dejavno od leta 1776, je danes sedma največja bančna skupina v Španiji, katere borzna vrednost je 1,3 milijarde evrov, prihodki iz prodaje pa presegajo 40 milijard evrov. Podjetje se v osnovi ukvarja z vlaganjem bančnih vlog in nudenjem posojil malim in srednje velikim podjetjem ter posameznikom. Sicer pa njegove dejavnosti vključujejo tudi upravljanje z naložbami, pokojninskimi skladi, trgovanje na borzi in financiranje osebne porabe. Glavni delničar, ki ima v lasti več kot 40% delniškega kapitala, je Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Več podatkov najdete na http://corporativa.bancopastor.es.

O skupini EOS Group
S približno 4000 zaposlenimi v več kot 20 državah je skupina ESO GRoup, ki je članica skupine Otto Group, ena vodilnih finančnih korporacij v Evropi. V skupini deluje več kot 40 podjetij, ki se ukvarjajo z upravljanjem terjatev, trženjem in informiranjem o tveganjih kot tudi s segmanti plačilnih uslug. Podjetja skrbijo za približno 20.000 strank po vsem svetu - od bank in zavarovalnic, predelovalne industrije in prodaje po pošti do javnih služb, telekomunikacijskih podjetij in IT podjetij. Več podatkov najdete na www.eos-solutions.com.

Kontakta:
EOS Group: Lara Flemming, vodja oddelka za podjetniške komunikacije in trženje
Tel.: +49 40 2850-1560, e-pošta: l.flemming@eos-solutions.com

Banco Pastor: Alejandro Kowalski, vodja oddelka za podjetniške komunikacije
Tel.: +34 981 127 520, e-pošta: prensapastor@bancopastor.es