O-STA

Prispevek o mednarodni jezikovniI konferenci na Fakulteti za logistiko

Na Fakulteti za logistiko 24. in 25. septembra ponovno organiziramo mednarodno jezikovno konferenco, katere tradicionalna tema je 'Pomen usvajanja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'. Domači in tuji strokovnjaki, ki prihajajo iz kulturno in etnično bogatega območja vse od Anglije pa do Japonske in Saudske Arabije, bodo na konferenci predstavili in izmenjali strokovno znanje in izkušnje s področja poučevanja tujih strokovnih jezikov ter uspešne komunikacije med narodi z različnimi etničnimi, kulturnimi in jezikovnimi tradicijami.

S konferenco želimo hkrati obeležiti tudi evropski dan jezikov, saj je dandanes znanje tujih jezikov vključeno med bistvene kompetence skoraj vseh sodobnih evropskih poklicev. V skladu z Lizbonsko strategijo si EU prizadeva za vzpostavitev družbe znanja, ki bo imela zagotovljeno globalno konkurenčno prednost, pri čemer znanje tujih strokovnih jezikov prispeva k večji mobilnosti in zaposljivosti kadrov. Za uspešno poslovno delovanje je pomembno prilagajanje tujih strokovnih jezikov delovnemu okolju vsakega posameznika in njegovim lastnim potrebam po nenehnem utrjevanju in nadgraditvi, kar sodi v koncept vseživljenjskega učenja. Nadalje je nepogrešljivo pri vzpostavitvi uspešne komunikacije med narodi in prispeva k medkulturni ozaveščenosti.

Poučevanje tujih strokovnih jezikov na visokošolskih institucijah je pomemben doprinos k širokemu in aplikativnemu znanju diplomantov in omogoča mobilnost v skupnem evropskem visokošolskem prostoru. Vse zainteresirane vljudno vabimo k udeležbi na konferenci, na kateri si bomo izmenjali strokovno znanje in izkušnje s področja znanja in uporabe tujih strokovnih jezikov. Podrobnejše informacije o konferenci in prijavi so objavljene na spletnih straneh fakultete za logistiko http://fl.uni-mb.si/.