O-STA

SURS: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2009

Povzetek:
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo in investicije v kmetijstvu (inputov) so bile v juliju 2009 povprečno za 0,2 % nižje kot v juniju 2009 in za 9,0 % nižje kot v juliju 2008.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2597


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.