O-STA

Zaključena ureditev regionalne ceste skozi Dolenjo vas v občini Železniki

Danes popoldan je minister za promet Jakob Presečnik v uporabo slavnostno predal novourejeni odsek regionalne ceste skozi Dolenjo vas v občini Železniki.

Ureditev tega 800 m dolgega odseka je za uporabnike ceste, ki povezuje Selško dolino z notranjostjo države, velika pridobitev, saj se je z novourejeno cesto povečala prometna varnost skozi naselje, tako za voznike kot pešce in druge udeležence v prometu.

Investicijska vrednost izvedenih del, ki so se pričela izvajati spomladi 2000, je znašala 198.6 milijonov SIT. Delež sredstev, ki jih je prispevala Direkcija RS za ceste kot investitor ureditve, je znašal 176,1 milijona SIT. Občina, ki nastopa kot sofinancer, je za ureditev ceste in spremljajoče komunalne infrastrukture prispevala 22,5 milijonov SIT. Dela so obsegala ureditev voziščne konstrukcije, pločnikov in opornih zidov. Zaradi nestabilnega terena je bilo izvedeno zavarovanje brežin z gradnjo podpornih kamnitobetonskih zložb. V celoti je obnovljen prepust Kršivnik. V okviru ureditve ceste je občina Železniki zagotovila dodatnih 25 milijonov SIT za ureditev sistema fekalne kanalizacije v Selški dolini.

Septembra 2000 je bila na omenjenem odseku zaključena sanacija mostu čez Selško Soro. V okviru sanacije so bili obnovljeni temelji in oporni zidovi mostu. Saniran most se ponaša tudi z novo hidroizolacijo, pločniki, sistemom za odvodnjavanje in dilatacijo ter z novo ograjo.

Projektantska dela pri modernizaciji ceste skozi Dolenjo vas je izvajalo Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., gradbena dela Cestno podjetje Kranj, d.d., inženirska dela vključno z nadzorom nad gradnjo pa je vršila Družba za državne ceste, d.o.o. iz Ljubljane.