O-STA

Ivica Kranjčevič bo novi predsednik uprave Telekoma Slovenije

Ljubljana, 4. decembra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji na predlog kadrovske komisije za predsednika uprave Telekoma Slovenije v novem mandatu imenoval Ivico Kranjčeviča. Mandat mu začne teči s 13. marcem prihodnjega leta, ko poteče mandat sedanjemu predsedniku uprave Bojanu Dremlju.

Na javni razpis za predsednika uprave se je v roku prijavilo 11 kandidatov. Po opravljenem ožjem izboru in predstavitvah programov izbranih kandidatov, se je nadzorni svet odločil da za predsednika uprave Telekoma Slovenije za obdobje štirih let imenuje Ivico Kranjčeviča.

Ivica Kranjčevič je bil rojen 14. aprila 1952. Leta 1975 je končal Fakulteto za elektrotehniko in se takoj po diplomi zaposlil v Iskri. Tri leta kasneje se zaposlil v nekdanjem PTT Slovenije ter tam na več različnih funkcijah ostal do leta 1986. Nato je kot pomočnik predsednika republiškega sekretariata za promet in zveze ter kasneje pomočnik ministra za pošto in telekomunikacije služboval na republiškem komiteju za promet in zveze oz. Ministrstvu za promet in zveze. V letih od 1992 do 1996 je bil v PTT Slovenije oziroma Telekomu Slovenije zaposlen kot direktor sektorja za informatiko oziroma sektorja za telekomunikacije. Leta 1996 je v Mobitelu prevzel mesto pomočnika direktorja, dve leti kasneje pa je postal direktor tehničnega področja. Ob tem je bil med letoma 1994 in 1999 predsednik Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Marca 2007 je prevzel mesto predsednika uprave/generalnega direktorja Voljatela/Tušmobila, ki ga je opravljal do konca oktobra lani, ko je prevzel vodenje zasebne svetovalne družbe Vafer.

Predsednik nadzornega sveta mag. Tomaž Berginc je ob imenovanju Ivice Kranjčeviča dejal: "Zadovoljen sem, da smo se v nadzornem svetu s tako široko podporo odločili za Ivico Kranjčeviča. Kot velik poznavalec telekomunikacijske panoge in izkušen manager je po našem prepričanju najboljši kandidat, ki bo Skupino Telekom Slovenije lahko v prihodnje uspešno vodil skozi zahtevno in občutljivo obdobje organizacijskih prilaganj, ki so potrebna, da skupina na domačem trgu v resnici prične delovati kot konvergenčni sistem in tako tudi bolje izkoristi sinergijske potenciale na vseh svojih trgih".

Novi predsednik uprave Ivica Kranjčevič je imenovanje sprejel z naslednjo izjavo: "Zavedam se, da prevzemam vodenje prve telekomunikacijske družbe v državi in ene vodilnih v regiji v času, ki odpira številna vprašanja in dileme. Pri tem je ključnega pomena bodoča organiziranost, ki se bo odražala tako znotraj sistema, kot tudi na trgu. Tega izziva se bom lotil prednostno, premišljeno, a odločno. Kot svojo prednost vidim dejstvo, da dobro poznam panogo, podjetja v skupini in tudi številne bodoče sodelavce. Zato bo moj uvajalni čas kratek, pri tem pa največ računam na dobro sodelovanje, zavezništvo in podporo sodelavcev v Telekomu Slovenije in v skupini."

Darinka Pavlič Kamien, Vodja službe za odnose z javnostmi, darinka.pavlic-kamien@telekom.si