O-STA

Uprava Petrola začela obljubljeno racionalizacijo poslovanja

Ljubljana, 07. december 2009 - Uprava družbe Petrol je začela izvajati prve korake pri racionalizaciji, zniževanju stroškov in optimizaciji poslovanja podjetja. Sprožila je vse postopke za ukinitev dveh organizacijskih enot - Kabineta predsednika uprave in Sektorja za strateški razvoj ter začela racionalizacijo podjetja Petrol-Trade Handelsges.m.b.h. na Dunaju, s čimer bo privarčevala 1,7 milijona evrov letno.

Uprava družbe je s tem začela uresničevati zaveze, ki jih je dala ob nastopu mandata septembra letos, da bo čim hitreje uveljavila vitkejšo organizacijsko strukturo. Tako bo dosegla zmanjšanje števila nivojev odločanja in predvsem dosegla višjo hitrost sprejemanja odločitev. V prvem delu je že začela vse postopke za ukinitev dveh organizacijskih enot - Kabineta predsednika uprave in Sektorja za strateški razvoj ter racionalizacijo podjetja Petrol-Trade na Dunaju. Vse naloge in odgovornosti tam zaposlenih bo ali pa je delno že prenesla oziroma prerazporedila neposredno na člane uprave in vrhnji nivo managerjev. Člani uprave so že pred časom tudi prevzeli vso odgovornost za pripravo nove strategije in izvedbo prihodnjega strateškega razvoja Petrola. S tem prvim ukrepom na področju organiziranosti družbe bo Petrol privarčeval okoli 1,7 milijona evrov na leto. V prihodnjem obdobju bo uprava družbe še naprej ustrezno prilagajala organizacijsko shemo odločanja, s ciljem doseči optimalno in stroškovno učinkovito poslovanje Petrola.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana