O-STA

Po mnenju Petrola je rešitev Istrabenza v rokah NLB

Ljubljana, 10. december 2009 - Petrol se še vedno drži svojega ponujenega predloga, ki predvideva prostovoljno poravnavo, kot najboljšo rešitev za Istrabenz.


Po pisanju nekaterih medijev, naj bi Petrol odstopil od svojega prvotnega predloga za prostovoljno poravnavo v podjetju Istrabenz. Javnosti sporočamo, da te navedbe ne držijo, saj Petrol svojega predloga ni spremil, temveč so se spremenile okoliščine, predvsem pri nameravani izvedbi dokapitalizacije Istrabenza, pri kateri bi morali sodelovati vsi lastniki.


Petrol namreč ne more izdati korporacijskih jamstev za druga podjetja, oziroma druge lastnike koprskega podjetja. Naša največja banka NLB, pa bi za uspešno reševanje Istrabenza lahko izdala poroštva v višini "svojega" lastništva v IB (delnice IB, ki jih ima NLB v zastavi oz. lastništvu). S tem dejanjem, bi bil zaplet z reševanjem Istrabenza lahko hitro in uspešno zaključen.


Petrol namreč ne more izdajati poroštev za druga podjetja in se s tem izpostavljati v poslovnem smislu, je pa že v prvotnem predlogu predvidel tako dokapitalizacijo kot dodatna jamstva za rešitev Istrabenza. Petrol si, kot najaktivnejši deležnik Istrabenza, še naprej aktivno prizadeva za rešitev in ponuja kompromisne predloge, sprejemljive za vse strani, medtem ko banke upnice do zdaj niso uspele ponuditi svojega enotnega predloga.
Petrol podarja, da kot pomemben, pa vendar manjšinki lastnik, ne more prevzemati odgovornosti za pretekle poslovne odločitve bank upnic in še naprej zagovarja prostovoljno poravnavo, kot najprimernejšo rešitev, saj prinaša maksimiziranje premoženja Istrabenza.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana