O-STA

Avtoplin po novem tudi na bencinskem servisu Tivolska v Ljubljani

Ljubljana, 14. december 2009 - Petrol na osnovi strateških ciljev uresničuje opremljanje bencinskih servisov s ponudbo avtoplina. Tako je ekološko prijaznejše gorivo po novem moč kupiti tudi na bencinskem servisu Tivolska (Tivolska cesta 43) v Ljubljani.

Skupno število bencinskih servisov, ki so del široko razvejane maloprodajne mreže Petrol in imajo v svoji ponudbi avtoplin, je tako naraslo že na 32. Z uvedbo avtoplina smo pri Petrolu razširili asortiment ponudbe pogonskih goriv našim kupcem in verjamemo, da smo s tem postavili tudi temelje za zniževanje emisij v okolje, saj je ravno avtoplin okolju najbolj prijazno gorivo.


Uporabo avtoplina (UNP) priporočamo vsem okoljsko osveščenim kupcem, saj avtoplin znatno prispeva k zmanjšanju emisij v okolje, raziskave so namreč pokazale, da v povprečju kar za okoli 30 odstotkov, to ga uvršča v skupino zelenih goriv. Študije so pokazale tudi naslednje rezultate: 34% znižanje dušikovega oksida, 15% znižanje ogljikovega dioksida, skoraj nič emisij ogljikovodikov, 50%-60% znižanje ogljikovega monoksida, 30%-40% znižanje smoga, skoraj nič emisij žveplovega dioksida in skoraj nič emisij ostalih toksinov. Poleg vsega pa je avtoplin tudi s finančnega vidika ugoden za uporabo.
Več podatkov glede avtoplina in seznam vseh bencinskih servisov si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu: www.petrol.si/avtoplin


Dodatne informacije:
petrol.pr@petrol.si