O-STA

Življenjsko zavarovanje NLB Vite za imetnike NLB Osebnega računa, ki prosijo za izredni limit

Imetniki NLB Osebnega računa se bodo lahko po novem odločili za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti tudi v primeru, ko bodo zaprosili za izredno dovoljeno prekoračitev stanja na osebnem računu - izredni limit. Prosilci bodo sklenili zavarovanje pri življenjski zavarovalnici NLB Vita.

Zavarovanje traja do poteka limita, zavarovalna premija je enkratna, višina zavarovalne vsote pa je ves čas trajanja zavarovanja enaka višini vsakokrat odobrenega izrednega limita. Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe mora biti prosilec za limit polnoleten, a ne starejši od 66 let. V primeru uveljavljanja pravic iz naslova tega zavarovanja so dediči zavarovanca upravičeni za pozitivno razliko med zavarovalno vsoto in višino neodplačanega dolga iz naslova izrednega limita na dan prijave zavarovalnega primera.


Odnosi z javnostmi NLB

_________________________________
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo zavarovalni posredniki: NLB Poslovalnice in poslovne enote Banke Celje d.d.