O-STA

Nerevidirani rezultati poslovanja Skupine Telekom Slovenije v letu 2009

Čisti dobiček je znašal 24,6 milijonov evrov. Na vrsti je konsolidacija poslovanja. Zoran Janko novi glavni izvršni direktor Mobitela, Edo Škufca direktor GVO.

Ljubljana, 25. februarja - Finančna in gospodarska kriza, omejevalni regulativni ukrepi in zaostrene tržne razmere so v letu 2009 bistveno vplivali na poslovanje družb iz Skupine Telekom Slovenije. Skupina je zaradi tega in nekaterih izrednih enkratnih dogodkov ob koncu leta - med drugimi izdaja obveznic in pravne poravnave - dosegla nižji čisti dobiček od napovedanega ob polletju. Čisti dobiček skupine je znašal 24,6 milijona evrov, kar je sicer le 29 odstotkov čistega dobička, ustvarjenega v letu prej, vendar pomeni še vedno enega večjih dobičkov slovenskih gospodarskih sistemov. Poslovni prihodki skupine so se v primerjavi z letom prej povečali za odstotek na 856,1 milijona evrov. Poslovanje skupine je na včerajšnji seji obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Rast prihodkov potrjuje pravilnost strateške odločitve širjenja poslovanja na tuje trge. Lani jo je zaznamoval nakup drugega največjega makedonskega mobilnega operaterja Cosmofon. Preimenoval se je v One, kar je postala tudi skupna blagovna znamka vseh makedonskih podjetij v lasti Telekoma Slovenije s tendenco združevanja, vključno z novo makedonsko družbo Digi Plus Multimedija, ki ponuja storitev digitalne televizije (DVB-T). Začetek konsolidacije poslovanja družb iz Skupine Telekom Slovenije doma in v tujini je tudi sicer ena izmed bistvenih značilnosti lanskega poslovanja. Pomeni temeljni ključni pogoj za rast poslovanja v prihodnje. Tako se je največja albanska družba AOL preimenovala v Primo, k njej pa sta se pripojili družbi H-Communications in AFB. Združitev treh tehnološko naprednih telekomunikacijskih podjetij pomeni nov korak k zagotavljanju, širitvi in krepitvi lastne telekomunikacijske infrastrukture in naročniške baze. Z enakim namenom je bila k hčerinski družbi Aneks v Republiki Srbski v BiH pripojena družba Netkom. Na Kosovu pa je Telekom Slovenije od manjšinskih lastnikov Ipka odkupil še 29,36-odstotni delež družbe, s čimer je postal 93,11-odstotni lastnik družbe. Preostanek bo od manjšinskih lastnikov odkupil do junija prihodnje leto. Tudi v Sloveniji so začeli potekati procesi konsolidacije, katerih vrhunec se pričakuje v prihodnje. Družba Najdi.si se je najprej pripojila k Interseeku, ki se je ob koncu leta nato pripojil k družbi Teledat. Skupna družba se imenuje Najdi, informacijske storitve.

Med pomembnejše značilnosti poslovanja v lanskem letu sodi nadaljnje pričakovano upadanje števila klasičnih telefonskih priključkov. Nadomeščajo jih širokopasovni in drugi priključki, temelječi na internetnem protokolu. V celi skupini so leto 2009 zaključili z 2.770.804 fiksnih in mobilnih priključkov, kar je za 25 odstotkov več kot leto prej (od tega 2.138.560 mobilnih priključkov in 632.244 fiksnih telefonskih priključkov) ter 320.865 širokopasovnih priključkov. Najhitrejšo rast števila priključkov beležijo družbe v jugovzhodni Evropi, zlasti One in Ipko.

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila za 856,1 milijona evrov poslovnih prihodkov oziroma za odstotek več kot leto prej. Čisti dobiček skupine je bil manjši za 71 odstotkov in je znašal 24,6 milijona evrov. Za 14 odstotkov je bila nižja tudi EBITDA, ki je znašala 267,8 milijona evrov, za 15 odstotkov pa stopnja EBITDA, ki je padla s 36,7 v letu 2008 na 31,3 odstotka v lanskem letu. Dobiček iz poslovanja EBIT je znašal 64,1 milijona evrov in je bil za polovico nižji kot leto prej.

V gradnjo, posodobitev in razvoj omrežij in storitev je Skupina Telekom Slovenije v letu 2009 vložila 185 milijonov evrov, od tega 121.498 milijonov evrov v Sloveniji in 63.278 milijonov evrov v jugovzhodni Evropi. Med finančnimi naložbami je na prvem mestu nakup makedonskega Cosmofona v vrednosti 185,6 milijonov evrov.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije mag. Tomaž Berginc je bil do rezultatov kritičen: "Rezultati poslovanja Skupine Telekom Slovenije v letu 2009 so le delno v skladu s pričakovanji in načrti. Velik del tega gre pripisati objektivnim okoliščinam in dogajanjem v gospodarski krizi, na katero nismo imuni, deloma pa so tudi posledica notranjih razlogov in ovir pri sprejemanju hitrih odločitev, ki so bile potrebne, kar je na splošno velika težava v tako velikih sistemih. Pomembno pa je, da se sedaj usmerimo v prihodnost, si začrtamo jasne cilje in aktivnosti ter z novo ekipo in aktivnejšim pristopom dosežemo zastavljene načrte za letošnje leto".

Nadzorni svet je obravnaval tudi dve kadrovski temi in potrdil Zorana Janka za glavnega izvršnega direktorja Mobitela. Kot smo poročali, dosedanji glavni izvršni direktor Klavdij Godnič s 1. marcem odhaja na mesto vodilnega v makedonski ONE. Jožico Guzej, dosedanjo direktorico GVO, ki konec februarja odhaja iz družbe, pa bo nadomestil Edo Škufca.

Zoran Janko, letnik 1952, je Mobitelovec že od leta 1996. Ves čas je kot direktor vodil področje financ, računovodstva in kontrolinga. Je član nadzornih svetov družbe Rimske terme ter IEDC Poslovne šole Bled.

Edo Škufca, letnik 1966, je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, zaključuje pa magistrski študij na ljubljanski Ekonomski fakulteti, smer podjetništvo. V GVO, kamor je prišel leta 2008, je bil do sedaj direktor Operativne enote gradnje.

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za odnose z javnostmi Telekom Slovenije, email pr@telekom.si