O-STA

SAOP izboljšuje poslovanje ponudnikov revizijskih storitev

Samodejno obračunavanje in poročanje Inštitutu za revizijo in Agenciji za nadzor nad revidiranjem. Pregled nad uspešnostjo revizorjev ter odkrivanje dobičkonosnosti revizorskih pogodb. Celovita podpora poslovanju.

ŠEMPETER PRI GORICI, 25. 2. 2010 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programskih rešitev za podjetja in javne ustanove, je poslalo na tržišče nov, visoko prilagojen informacijski sistem v vrsti svojih nišnih poslovnih rešitev. iCenter Revizijske hiše združuje številne funkcionalnosti, ki povečujejo produktivnost in dodano vrednost ponudnikov revizorskih storitev. Med glavnimi prednostmi iCentra Revizijske hiše je samodejna priprava vsakomesečnega poročila Inštitutu za revizijo in Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem. Poleg tega rešitev povečuje preglednost poslovanja ter poenostavlja spremljanje prihodkov in odhodkov, z namenom ugotavljanja dobičkonosnosti pogodb in revizorjev. Nova rešitev iCenter revizijskim hišam hkrati omogoča nadzor nad uresničevanjem pogodbenih obveznosti, zagotavljanje kakovosti storitev ter obvladovanje ključnih poslovnih virov.

Izdelava poročil Inštitutu za revizijo in Agenciji za nadzor nad revidiranjem, ki ga zahteva 77. člen Zakona o revidiranju (Zrev-2), poteka popolnoma samodejno, na osnovi zavedenih podatkov o izvajanih pogodbah, ki se spremljajo v poslovnem informacijskem sistemu. iCenter Revizijske hiše poleg tega poenostavlja vrsto drugih administrativnih opravil in rutinskih delovnih postopkov, zato se lahko revizorji bolj posvetijo kakovostnemu delu s strankami. Visoka stopnja avtomatizacije postopkov odpravlja možnosti za napake, kar zmanjšuje poslovna tveganja ter izboljšuje odnose s strankami in zaposlenimi. Revizijske hiše zaradi načina sklepanja pogodb potrebujejo natančno spremljanje opravljenega dela po posamezni pogodbi, kar iCenter nadgrajuje še z obvladovanjem vseh stroškov posameznega revizorja, vključno s potnimi nalogi oziroma stroški, ki nastanejo na posamezni pogodbi. Na tak način lahko revizijske hiše nadzorujejo pravilnost planiranih stroškov po ponudbah in pogodbah ter lažje planirajo poslovne vire in finančni tok.

iCenter podpira posebnosti poslovanja revizijskih hiš in poleg tega ponuja celovit nabor funkcionalnosti na področju finančnega poslovanja, računovodstva, knjigovodstva, obvladovanja strank in kadrov ter drugih poslovnih virov. Tesno povezane in inovativne funkcionalnosti omogočajo učinkovito obvladovanje vseh poslovnih virov vzdolž temeljnih in podpornih poslovnih procesov.

Dodatne informacije:


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Marketing in odnosi z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si