O-STA

MSCI Inc. napovedal prevzem RiskMetrics Group, Inc.

Vodilni podjetji na področju obvladovanja tveganj in orodij za upravljanje portfejlev ter ocenjevanja kapitalske učinkovitosti se združujeta v prvovrstnega ponudnika orodij za pomoč pri investicijskem odločanju

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Podjetji MSCI Inc. (NYSE: MXB), eden vodilnih ponudnikov orodij za pomoč pri investicijskem odločanju, in RiskMetrics Group, Inc. (NYSE: RISK), eden vodilnih ponudnikov proizvodov in storitev za obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje, sta včeraj napovedali sklenitev obvezujočega sporazuma o združitvi, s katerim bo MSCI prevzel RiskMetrics z gotovino in delnicami po ceni 21,75 dolarja na delnico, ki temelji na zaključnem tečaju delnic MSCI v petek, 26. februarja 2010. Skupna vrednost posla tako znaša 1,55 milijarde dolarjev.

Posel predstavlja združitev dveh vodilnih podjetij na svojih področjih in blagovnih znamk kot so MSCI, Barra in RiskMetrics v globalno organizacijo, ki s svojo osredotočenostjo na raziskave in predanostjo strankam finančnim družbam ponuja orodja za pomoč pri investicijskem odločanju svetovnega formata. Skupni prihodki združenega podjetja, ki bo imelo 2,000 zaposlenih v 20 državah, znašajo 750 milijonov dolarjev.

V svoji ponudbi MSCI ponuja 16,35 dolarjev v gotovini in 0,1802 delnice MSCI za eno delnico RiskMetrics. Za izvedbo prevzema je potrebno izpolniti običajne pogoje, vključno s pridobitvijo soglasja delničarjev RiskMetrics, dolžniških sredstev za financiranje posla, soglasja vpletenih agencij za varstvo konkurence in ostalih običajnih soglasij. Po načrtih MSCI bo posel zaključen v tretjem četrtletju finančnega leta 2010.

MSCI bo prevzem financiral z obstoječimi gotovinskimi rezervami in z dolžniškimi sredstvi. Podjetje je že prejelo zavezujoče pismo o nameri Morgan Stanley Senior Funding, Inc. za zagotavljanje kreditnih linij s prvovrstnim zavarovanjem v znesku do 1,375 milijarde dolarjev. Te bodo dostopne za črpanje za potrebe financiranja gotovinskega plačila prevzema, reprogramiranja obstoječih kreditnih linij z prvovrstnimi zavarovanji MSCI in RiskMetrics ter obratnega kapitala MSCI in odvisnih družb po prevzemu.

"Ta posel predstavlja velik korak v prizadevanjih, da postanemo vodilni ponudnik orodij za pomoč pri investicijskem odločanju," je povedal predsednik uprave in izvršni direktor MSCI Inc. Henry Fernandez. "Skupna velikost, izjemna komplementarnost proizvodov in strank ter obsežna geografska prisotnost podjetij MSCI in RiskMetrics bodo omogočili izjemne sinergije pri zmanjševanju stroškov in pospeševanju prodaje. RiskMetrics je popoln partner za MSCI in mi smo presrečni, da je postal del družine MSCI."

"Eden ključnih trendov, ki je gonilo našega razvoja na področju analitike, je vse večja potreba po razumevanju, merjenju in upravljanju tveganj ter poročanju. Kombinacija znanja MSCI o razvoju modelov in analiz za merjenje tveganj delniških portfejlev ter zmogljiva enotna platforma za upravljanje tveganj različnih instrumentov ustvarja celovito, najboljšo tovrstno ponudbo za obvladovanje tveganj, ki bo našim strankam nudila jasen pregled nad tveganji trgovalnih enot in finančnih služb," je dodal g. Fernandez.

"To je zares močna kombinacija. Posel z MSCI bo dober za naše vlagatelje, stranke in zaposlene," je povedal izvršni direktor RiskMetrics Group Ethan Berman. "Obvladovanje tveganj je ključnega pomena v današnjih finančnih razmerah. Naše stranke bodo z večjo paleto proizvodov in izboljšano ponudbo za obvladovanje tveganj, ki jo lahko ponudi združeno podjetje, veliko pridobile."

Združeno podjetje bo imelo zavidljive možnosti za rast zaradi diverzificiranih virov prihodkov, predvsem ponavljajočih se prihodkov. Močan denarni tok in finančni položaj združenega podjetja bosta hkrati pospešila nadaljnje investicije v celotni verigi, v smislu proizvodov, ljudi in procesov, s čimer se bo okrepila že tako pomembna vloga podjetja pri usmerjanju investicijskih procesov strank. Pri tem je pričakovati, da bo združitev pospešila izvajanje investicijskega načrta MSCI, vključno z izgradnjo orodja za upravljanje porfteljev vrednostnih papirjev s stalnim donosom in izvedbo dodatnih vlaganj v finančne indekse, obenem pa ustvarila pogoje za sinergije pri zmanjšanju stroškov v predvideni vrednosti 50 milijonov dolarjev iz naslova podvojitve platform, storitev in administracije.

Potrebna soglasja in pričakovana izvedba

Posel sta odobrili upravi obeh podjetij. Izvedba je načrtovana za tretje četrtletje finančnega leta 2010 za MSCI pod določenimi pogoji, med drugim odobritvijo delničarjev RiskMetrics, pridobitvijo dolžniških sredstev za izvedbo posla s strani MSCI in pridobitvijo soglasij agencij za varstvo konkurence ter drugih običajnih pravnoformalnih soglasij. V zvezi s tem poslom so izvršni direktor RiskMetrics Group Ethan Berman ter določeni ostali delničarji te skupine podpisali sporazum z MSCI, s katerim se zavezujejo h glasovanju za izvedbo posla v skupnem obsegu okoli 54 odstotkov delniškega kapitala RiskMetrics.

Svetovalci

Finančno svetovanje je MSCI pridobilo pri banki Morgan Stanley, pravno svetovanje pri Davis Polk & Wardwell LLP, medtem ko je uprava MSCI pridobila mnenje o pravičnosti s strani UBS. Morgan Stanley je tudi ponudnik obljubljenih sredstev za financiranje posla. Za RiskMetrics je finančno svetovanje opravilo Evercore Group, L.L.C., pravno svetovanje pa Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP.

Informacije o konferenčnem klicu

MSCI in RiskMetrics bosta za vlagatelje 1. marca 2010 ob 9. uri po vzhodnoameriškem času organizirali spletni konferenčni klic. Konferenčni klic lahko spremljate prek spletnih strani podjetij http://ir.msci.com in http://investor.riskmetrics.com, in sicer pod razdelkom Podatki za vlagatelje. Vlagatelji v ZDA lahko konferenčni klic spremljajo tudi na telefonski številki 1-800-776-0420, vlagatelji drugod po svetu pa na 1- 913-312-1393. Spremljajoči predstavitveni dokument za klic je dostopen na http://ir.msci.com.

Zvočni posnetek konferenčnega klica bo dostopen na spletnih straneh MSCI in RiskMetrics približno dve uri po zaključeni konferenci, in sicer do 8. marca 2010. Posnetek lahko poslušate prek spletnih strani podjetij http://ir.msci.com in http://investor.riskmetrics.com, in sicer pod razdelkom Podatki za vlagatelje. Vlagatelji v ZDA lahko za poslušanje posnetka pokličejo telefonsko številko 1-888-203-1112 (koda: 2487893), vlagatelji drugod po svetu pa 1-719-457-0820 (koda: 2487893).

O RiskMetrics

RiskMetrics je eden izmed vodilnih ponudnikov proizvodov in storitev za obvladovanje tveganj in korporativnega upravljanja za finančna podjetja. S svojo transparentnostjo, strokovnostjo in vpogledom v finančne trge vlagateljem ponuja boljše razumevanje tveganj, povezanih z finančnim delovanjem, in pomoč pri njihovem obvladovanju. Rešitve RiskMetrics zadevajo širok spekter tveganj, povezanih s premoženjem strank. Podjetje, ki ima poleg sedeža v New Yorku 20 izpostav po celem svetu, ponuja rešitve nekaterim najbolj uglednim svetovnim ustanovam in podjetjem.

O MSCI

MSCI Inc. je eden izmed vodilnih ponudnikov orodij za pomoč pri investicijskem odločanju svetovnim investicijskim ustanovam. Proizvodi MSCI Inc. vključujejo analitična orodja za izračun indeksov in tveganj pri portfeljih, bodisi delniških bodisi s fiksnimi prihodki ali kombiniranih.

Paradna proizvoda podjetja sta MSCI International Equity Indices, ki vključuje več kot 120.000 dnevno preračunanih indeksov iz več kot 70 držav, in Barra model za izračun tveganja in analizo portfejla, ki vključuje več kot 58 delniških trgov in 49 trgov vrednostnih papirjev s fiksnimi prihodki. Sedež MSCI Inc. je v New Yorku. Podjetje ima več izpostav za prodajo in raziskave po celem svetu.

Pomembni podatki za vlagatelje in delničarje

To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za nakup ali solicitacije ponudbe za nakup vrednostnih papirjev. MSCI bo pri Komisiji za vrednostne papirje (SEC) vložil registracijsko izjavo na obrazcu S-4, pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic podjetja RiskMetrics, kar bo obenem tudi prospekt za podjetje MSCI. MSCI in RiskMetrics nameravata pri SEC vložiti tudi druge dokumente, ki se bodo nanašali na predlagan posel. Dokončno pooblastilo o uresničevanju glasovalnih pravic/prospekt bo po pošti posredovano delničarjem podjetja RiskMetrics. VLAGATELJE IN IMETNIKE VREDNOSTNIH PAPIRJEV PODJETJA MSCI IN RISKMETRICS NAPROŠAMO, DA NATANČNO IN V CELOTI PREBEREJO POOBLASTILO O URESNIČEVANJU GLASOVALNIH PRAVIC / PROSPEKT IN DRUGE DOKUMENTE, KI BODO VLOŽENI PRI SEC, IN SICER TAKOJ KO BODO DOSTOPNI, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANEM POSLU.

Vlagatelji in delničarji bodo lahko, potem ko bodo ti dokumenti vloženi pri SEC, na spletni strani SEC http://www.sec.gov dostopali do brezplačnih izvodov pooblastila o uresničevanju glasovalnih pravic/prospekta in ostalih dokumentov, ki bodo vsebovali pomembne informacije o podjetjih MSCI in RiskMetrics. Kopije dokumentov, ki bodo vloženi pri SEC s strani MSCI, bodo brezplačno dosegljive na spletnih straneh podjetja MSCI na naslovu www.mscibarra.com. Brezplačni izvod boste lahko naročili pri Oddelku za odnose z vlagatelji podjetja MSCI na telefonski številki 866-447-7874. Izvodi dokumentov, ki bodo vloženi pri SEC s strani RiskMetrics, bodo brezplačno dosegljivi na spletnih straneh podjetja RiskMetrics na naslovu www.riskmetrics.com ali pri Oddelku za odnose z vlagatelji podjetja Riskmetrics na telefonski številki 817-870-2800.

MSCI, RiskMetrics, njuni direktorji ter nekateri izvršni predstavniki so lahko obravnavani kot udeleženci pri pridobivanju pooblastil delničarjev RiskMetrics v zvezi s predlaganim poslom. Informacije o direktorjih in izvršilnih predstavnikih podjetja so navedene v pooblastilu o uresničevanju glasovalnih pravic za letno skupščino delničarjev 2009, ki je bilo 29. aprila 2009 vloženo pri SEC. Informacije o direktorjih in izvršilnih predstavnikih podjetja MSCI so navedene v pooblastilu o uresničevanju glasovalnih pravic za letno skupščino delničarjev 2010, ki je bilo 23. aprila 2010 vloženo pri SEC. Druge informacije o udeležencih pri pridobivanju pooblastil in opis njihovih posrednih in neposrednih deležev v vrednostih papirjih ali drugače bodo vključene v pooblastilo o uresničevanju glasovalnih pravic/prospekt in druga ustrezna gradiva, ki bodo vložena pri SEC, takoj ko bodo ta postala dosegljiva.

Napovedne izjave

To sporočilo vsebuje napovedne izjave, ki se nanašajo na dogodke v prihodnosti oz. na finančno poslovanje v prihodnosti in so zato izpostavljene znanim in neznanim tveganjem, negotovostim in drugim dejavnikom, ki lahko bistveno vplivajo na poslovni izid, dejavnost, poslovanje in uspešnost MSCI, RiskMetrics in združenega podjetja glede na napovedan izid, dejavnost, poslovanje in uspešnost. Napovedi lahko prepoznate v besedah in besednih zvezah, kot so "morda", "lahko", "pričakuje", "namerava", "načrtuje", "usmerja", "predvideva", "verjame", "ocenjuje", "napoveduje", "potencial" ali "še naprej" oz. njihovih nikalnih oblikah in drugih podobnih izrazih. Napovedne izjave niso zanesljive, saj vsebujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki lahko v nekaterih primerih, tudi takšnih, ki so izven nadzora MSCI, RiskMetrics ali združenega podjetja, finančno vplivajo na izide, dejavnost, poslovanje in uspešnost.

Med takšnimi tveganji so: tveganje, da kateri od pogojev za dokončanje predlaganega sporazuma ne bi bil izpolnjen; tveganje, da predpisano soglasje, ki je potrebno za predlagan sporazum, ne bi bilo pridobljeno ali pa bi bil pridobljeno pod pogoji, ki ne bi bili vnaprej predvideni; neuspeh ali zamuda pri izvedbi združitve zaradi drugih razlogov; nedoseganje predvidenih sinergij in predvidene dodane vrednosti združitve; težave pri hitri in učinkoviti pripojitvi RiskMetrics v MSCI; ter odkloni upravljalnega časa pri tematikah, povezanih s sporazumom.

Drugi dejavniki, ki bi lahko finančno vplivali na poslovne izide, dejavnost, poslovanje in uspešnost MSCI, RiskMetrics in združenega podjetja, so navedeni v letnem poročilu MSCI, ki je bilo 29. januarja 2010 predloženo SEC na obrazcu 10-K za finančno leto z zaključkom 30. novembra 2009; v letnem poročilu RiskMetrics, ki je bilo 24. februrja 2010 predloženo SEC na obrazcu 10-K za finančno leto z zaključkom 31. decembra 2009; in v četrtletnih poročilih (obrazec 10-Q) obeh podjetij ter v njunih tekočih poročilih (obrazec 8-K). Če se katerikoli od teh tveganj ali negotovosti uresniči, ali če se katere od osnovnih domnev MSCI ali RiskMetrics izkažejo za netočne, se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od predvidenih. Vse napovedne izjave v tem sporočilu odražajo trenutne poglede MSCI in RiskMetrics na prihodnje dogodke in so zato izpostavljene tem in drugim tveganjem, negotovostim in domnevam v zvezi z dejavnostmi, poslovnimi izidi, strategijo rasti in likvidnostjo MSCI in RiskMetrics. Podjetji ne prevzemata nikakršne odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo teh napovednih izjav iz kateregakoli razloga, ne glede na to, ali gre za posledico novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega.

Fotografije in večpredstavnostne vsebine so dostopne na http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6196785&lang=en

Kontakti

Za več informacij se obrnite na:
MSCI, New York
Edings Thibault, +1-212-804-5273
ali
RiskMetrics, New York
Sarah Cohn, +1-212-354-4643
ali
Za medije:
Abernathy MacGregor, New York
Steve Bruce, +1-212-371-5999
ali
Penrose Financial, London
Sally Todd, +44 20 7786 4888