O-STA

Na Stari grad Celje z letno vstopnico

Zavod Celeia Celje bo od 15. marca naprej omogočal nakup letne vstopnice za obisk Starega gradu Celje

Celje, 4. marec 2010, Zavod Celeia Celje bo s 15. marcem v Turistično informacijskem centru na Krekovem trgu 3 v Celju in v Turistično informacijskem centru na Starem gradu Celje začel s prodajo letnih vstopnic za obisk Starega gradu Celje. Cena letne vstopnice, ki bo zagotavljala neomejen obisk Starega gradu Celje, bo znašala 10 EUR. Vstopnica bo veljala eno leto od dneva nakupa. Vstopnica ne bo veljala v času prireditev in posebnih dogodkov na gradu.

Stari grad Celje je ena najlepših izletniških točk ne samo v Celju, ampak v Sloveniji. Še več. Zaradi svoje izjemne impozantnosti in bogate zgodovine je prepoznaven tudi v tujini. Stari grad Celje se pojmuje kot visoko kakovosten turističen produkt, katerega kvaliteta se odraža v izjemno sodobno urejeni zunanji in notranji infrastrukturi, odlični ponudbi Turistično - informacijskega centra, kjer obiskovalec dobi vse potrebne informacije ter brezplačno turistično promocijsko gradivo in kjer lahko opravi tudi nakup kvalitetnih spominkov, tematsko vezanih predvsem na Stari grad in mesto Celje ter Kavarne Veronika, ki jo odlikuje izjemen pogled z nove razgledne ploščadi nad medzidjem in ki obiskovalcem, poleg toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov ponuja še pisano paleto sladkih izdelkov s pridihom srednjega veka. Obiskovalcem gradu je prav tako omogočen samostojni ogled gradu s pomočjo informativnih tabel v treh jezikih (slovenski, angleški in nemški jezik) s katerim sami raziskujejo grad in spoznavajo njegovo zgodovino. V medzidju gradu je na ogled informativno izčrpna in vizualno privlačna stalna razstava Pokrajinskega muzeja Celje Danes grofje celjski in nikdar več v slovenskem in angleškem jeziku. Skozi celo leto se na gradu vrstijo zvrstno raznolike prireditve, ki dosežejo vrhunec z dvodnevno srednjeveško prireditvijo konec meseca avgusta. Prav tako grad ponuja pestro paleto dogodkov, ki obiskovalcem omogočajo nepozabno doživetje srednjeveškega grajskega utripa. Vse naštete vsebine so pripravljene z željo, da za obisk gradu navdušimo čim večje število raznolikih ciljnih javnosti. Seveda pa vse te vsebine zahtevajo tudi denarno podporo. Vstopnina, ki smo jo uvedli v letu 2009, je tako reinvestirana v razvoj programov, ki jih izvajamo na Starem gradu Celje in ki jih bomo v prihodnosti nadgrajevali še z dodatnimi vsebinami. Del sredstev, pridobljenih z vstopnino in tudi tistih, ki jih bomo pridobili z letno vstopnico, namenjamo splošnemu vzdrževanju celotnega prostora Starega gradu Celje in vpeljavi sodobnih komunikacijskih orodij, ki jih uporabljamo pri komuniciranju z zainteresirano javnostjo.

Na sliki: Stari grad Celje

Avtor fotografije: Gregor Katič, arhiv Zavoda Celeia Celje

Več info: Urša Dorn, Svetovalka za turizem, tel.: 03 42 87 935, mobi: 041 680 655, e-mail:ursa.dorn@celje.si