O-STA

Zavod Celeia Celje objavil Javni poziv Zbiranje predlogov za sodelovanje pri projektu Poletje v Celju, knežjem mestu 2010

Celje, 11. marec 2010, Zavod Celeia Celje koordinator projekta Poletje v Celju, knežjem mestu 2010 je objavil Javni poziv Zbiranje predlogov za sodelovanje pri projektu Poletje v Celju, knežjem metu 2010. Predmet poziva je nabor kulturnih projektov, ki se izvajajo na področju umetnosti. Poziv je objavljen na spletnih straneh Zavoda Celeia Celje, Mestne občine Celje in Artservisa.

Poziv objavljen na spletnih straneh se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja kulturnih dobrin: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost in intermedijska umetnost. Sestavni del pozivne dokumentacije je tudi Vloga. Rok za oddajo predlogov je (velja poštni žig z istim datumom). Vloge za razpis se lahko oddajo osebno v tajništvu ali po pošti na naslov: Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj - Vloga za Poletje v Celju 2010" Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja.

Več info: Jerneja Kolar, Referentka za stike z javnostmi, tel.: 03 42 87 941, mobi: 051 681 997, e-mail:novice.zavodceleia@celje.si