O-STA

Študija o izvedljivosti projekta plinovoda Tauern (TGL) je v zaključni fazi; projekt se bo nadaljeval z oceno vpliva na okolje

Vloga za oprostitev, ki je bila naslovljena na pristojno avstrijsko inštitucijo, je začasno umaknjena, Odprta sezona TGL 2009 (TGL Open Season 2009) pa je zaključena

Dunaj. Študija o izvedljivosti projekta plinovod Tauern (TGL) se približuje koncu. Izkazalo se je, da bo projekt TGL možno speljati čez Alpe. Skoraj 90 odstotkov potrebnih služnostnih pravic je že zagotovljenih v skupnem dogovoru z lastniki zemlje, po kateri naj bi plinovod potekal. Projektni partnerji so se sedaj odločili, da nadaljujejo s projektom TGL, in sicer se bodo najprej osredotočili na oceno okoljskega vpliva. Vloga za oprostitev v skladu s poglavjem 20a avstrijskega zakona o trgu plina (Gaswirtschaftsgesetz) (22. poglavje direktive 2003/55/EC), ki je bila naslovljena na pristojno avstrijsko inštitucijo, komisijo za energetski nadzor, junija lani, je sedaj začasno umaknjena. Potrebno je počakati, da Avstrija tretji energetski paket EU, ki je sedaj stopil v veljavo, vključi v svojo zakonodajo kot pravno podlago za odločitev o oprostitvi.

Projekt plinovoda Tauern (TGL) bo povezal Avstrijo z nemškim trgom naravnega plina na severu ter na jugu s sredozemsko regijo in trgi naravnega plina v Italiji in Jugovzhodni Evropi. Študija o izvedljivosti, ki jo je podprla EU za projekt TGL, ki naj postal del čezevropskega energetskega omrežja (Trans-European Energy Networks - TEN-E), bo zaključena v bližnji prihodnosti. Izkazalo se je, da je izgradnja projekta TGL po začrtani poti čez avstrijske Alpe tehnično izvedljiva. Projektni partnerji so se sedaj odločili, da bodo izpeljali postopek ocene okoljskih vplivov. "V sodelovanju z okoljskimi strokovnjaki s 34 področij sedaj pripravljamo deklaracijo o okoljski sprejemljivosti projekta TGL. Načrtujemo, da bomo deklaracijo poslali organom pristojnim za oceno vpliva na okolje ob koncu leta," je pojasnil Thomas Kettl, upravni direktor podjetja Tauerngasleitung GmbH. Podjetje si prizadeva tudi za razvoj povezav s plinovodom Tauern na Bavarskem in v Italiji.

V okviru študije o izvedljivosti so vsi lastniki zemlje ter skupnosti, ki jih projekt zadeva, večkrat prejeli obsežne informacije v zvezi s projektom TGL in načrtovani trasi plinovoda. Podjetje je sklenilo prostovoljne pogodbe za okoli 90 odstotkov služnostnih pravic, ki jih potrebuje za traso TGL v Zgornji Avstriji, Salzburgu in na Koroškem, v dogovoru z lastniki zemlje, ki naj bi bila vključena v projekt. Nadaljnih 5 do 6 odstotkov trase TGL se nahaja na zemljišču, ki je v javni lasti. Tauerngasleitung GmbH pričakuje, da bodo z inštitucijami in javnimi telesi, ki jih projekt zadeva, lahko sklenili potrebne pogodbe. "Z rezultati, ki smo jih dosegli do zdaj v pogajanjih za služnostne pravice, smo zelo zadovoljni," je dejal Thomas Kettl in dodal: "Glede možnosti za preostale služnostne pravice v zasebnem sektorju še vedno nameravamo doseči dogovor z lastniki v osebnem dialogu na osnovi možne optimizacije trase, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko vzdržno, še preden vložimo vlogo za oceno okoljskega vpliva."

Odprta sezona TGL 2009 (TGL Open Season 2009) za dodelitev dolgoročnih deležev transportnih zmogljivosti pri plinovodu Tauern se je začela junija lani. Informativna in zavezna faza v tristopenjskem postopku sta zaključeni. Deset udeležencev iz Italije, Nemčije, Francije in Avstrije je vložilo zavezujoče prošnje za transportne zmogljivosti v smeri severa in juga za obdobje 25 let. Thomas Kettl, upravni direktor podjetja Tauerngasleitung GmbH, je glede rezultatov optimističen: "S stališča TGL-ja je ugodno, da smo tudi v času finančne in gospodarske krize prejeli prošnje za transportne zmogljivosti za obdobje 25 let. Odprta sezona TGL 2009 se približuje koncu; v prihodnosti načrtujemo še en postopek za dodelitev deležev transportnih zmogljivosti."

Da bi bili zagotovljeni dolgoročni pogoji za projektne partnerje in transportne stranke, je potrebno počakati, da Avstrija tretji energetski paket EU, ki je sedaj stopil v veljavo, vključi v svojo zakonodajo kot pravno podlaga za odločitev o oprostitvi. Tauerngasleitung GmbH je zato začasno umaknilo prošnjo, naslovljeno na komisijo za energetski nadzor v skladu s poglavjem 20a avstrijskega zakona o trgu plina (Gaswirtschaftsgesetz) (22. poglavje direktive 2003/55/EC). Potrebna so dodatna pojasnila, zlasti o obveznostih glede lastniške ločitve in vpeljave sistema vhodnih/izhodnih tarif za plinovode.

Projekt plinovoda Tauern bo daljnoročno izboljšal dobavo plina in energetsko varnost v Avstriji in Evropi ter pospešil konkurenco in omogočil delovanje več različnih ponudnikov plina.

Več informacij o projektu plinovoda Tauern in Odprti sezoni TGL 2009 najdete na www.tauerngasleitung.at.

O projektu
Projekt plinovoda Tauern (TGL) omogoča nepretrgano dobavo plina na razdalji 290 km med Haimingom na Bavarskem preko Zgornje Avstrije do Malborghetta/Tarvisa v Italiji in bo povečal varnost dobave v Avstriji in Evropi. Plinovod bo imel transportno zmožnost 1.300.000 Nm³/h tako proti severu kot proti jugu. Za projektom TGL stoji pretežno avstrijski konzorcij podjetij. Deleže v podjetju Tauerngasleitung GmbH imajo Energie AG Oberösterreich (15%), Kelag (7,5%), RAG (10%), Salzburg AG (15%) in TIGAS-Erdgas Tirol GmbH (7.5%). E.ON Ruhrgas AG, eden vodilnih evropskih dobaviteljev plina, ima 45-odstotni lastniški delež. Študija o izvedljivosti projekta se bliža koncu. Če bodo rezultati ocene njegovega vpliva na okolje in dodelitve zmogljivosti pozitivni, je začetek gradnje plinovoda načrtovan za leto 2013. Zaključek in podelitev pooblastila za delovanje sta predvidena od leta 2017 naprej.


Dodatne informacije:

TGL-Medienkoordination:
Maria Wedenig
c/o ikp GmbH
+43 (0)1/524 77 90-16
maria.wedenig@ikp.at