O-STA

Svetovni dan voda 2010

Povzetek:
Slovenija sodi med vodno najbogatejše države v Evropi: po skupni količini vode na prebivalca skoraj štirikrat presega evropsko povprečje. Leta 2008 je bilo v Sloveniji prečiščenih 73 % odpadnih voda ali 1 % manj kot leta 2007.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.statsi/novica_prikazi.aspx?id=3007


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.