O-STA

NLB Vita Izbrana za pokojnino

V NLB Viti, življenjski zavarovalnici so pripravili novo ponudbo NLB Vita Izbrana. Gre za naložbeno življenjsko zavarovanje, s katerim se je mogoče rešiti skrbi za pokojnino.

NLB Vita Izbrana je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki omogoča življenjsko zavarovanje, hkrati pa tudi varčevanje v košarici vzajemnih skladov krovnega sklada družbe NLB Skladi (http://www.nlbskladi.si/).

Minimalni mesečni znesek zavarovanja zanaša 50 EUR. V kolikor zavarovanje traja najmanj 10 let, ob izpolnjevanju določenih pogojev privarčevani znesek ne bo obdavčen. Ob upokojitvi je mogoče izbrati izplačilo sredstev v enkratnem znesku ali v obliki rente, prav tako je mogoče poljubno določiti obdobje izplačevanja rente. Možno je vplačati tudi enkratno vplačilo, minimalni znesek je 1.000 EUR. Zavarovanje je mogoče iz kakršnega koli razloga, kadar koli tudi prekiniti.

V NLB Viti poleg nove, NLB Vita Izbrane ponujajo še druge vrste zavarovanj, prilagojenih potrebam različnih generacij, različnih finančnih možnosti, načina življenja, potrebam in željam.

Dodatne informacije so na voljo v katerikoli NLB Poslovalnici (http://www.nlb.si/poslovna-mreza) ali poslovalnici Banke Celje (http://www.banka-celje.si/), na brezplačni telefonski številki 080 87 98 ali na spletnih straneh www.nlbvita.si. (http://www.nlbvita.si)

Odnosi z javnostmi NLB

NLB Vita Izbrana ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Izbrana je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. V primeru nastanka zavarovalnega primera NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.