O-STA

Management privabil na Obalo študente in profesorje iz dvajsetih držav sveta

Koper, 23. junij 2010 - V začetku naslednjega tedna bo Fakulteta za management Koper organizirala že tradicionalno šesto mednarodno poletno šolo z naslovom "Management in trajnostni razvoj", ki je namenjena vsem, ki želijo pridobiti nova znanja ali poglobiti že obstoječa znanja s področja managementa. Poletna šola vsako leto privabi številne mlade iz različnih evropskih in drugih svetovnih držav, letos prihajajo kar iz 18 držav. Gostili pa bomo tudi 10 mednarodno priznanih strokovnjakov iz znanstvene sfere in gospodarstva.

Dvotedenska intenzivna predavanja se bodo izvajala v Kopru, študenti pa bodo lahko izbirali med štirimi dodiplomskimi in petimi podiplomskimi predmeti. Del aktivnosti pa je usmerjen tudi v druženje med sovrstniki ter profesorji, ki svoj prosti čas po opravljenih študijskih obveznostih namenijo druženju in obisku kulturnih in zgodovinskih znamenitosti dežele na sončni strani Alp. V sklopu spremljevalnih dejavnosti bodo lahko sodelovali na delavnicah ter okrogli mizi in obiskali podjetji Luko Koper in Vina Koper. Zanje pa pripravljamo tudi izlet po Sloveniji, turnir v odbojki na mivki, izlet z barko po slovenskem morju, kulinarične značilnosti države pa bodo spoznavali na družabnem pikniku.

Letos bo tako na poletni šoli sodelovalo več kot 50 udeležencev. Tuji študenti prihajajo iz Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Litve, Makedonije, Slovaške, Srbije, Španije, Ukrajine, s Finske, Kosova, Madžarske, Poljske in Švedske ter celo iz Indije, Maroka in Pakistana. Med njimi pa bo tudi 10 slovenskih študentov, ki bodo poletno šolo izkoristili poleg opravljanja študijskih obveznosti še za izboljšanje znanja tujega jezika, sklepanje novih prijateljstev in poslovnih vezi ter posledično dodatnih priložnosti za uspešno kariero. Predavalo bo 10 profesorjev iz Slovenije ter 12 gostujočih predavateljev iz tujine in prakse.

"Gre za strateški mednarodni, interdisciplinarni in tradicionalni dogodek na fakultetni ravni, na katerem sodelujejo izkušeni strokovnjaki in seveda mladi - naši bodoči managerji, ki bodo krojili trajnostni razvoj in družbeno odgovoren svet globalne perspektivnosti", je poudaril vodja letošnje poletne šole doc. dr. Dragan Kesič s Fakultete za management Koper, ki s ponosom pričakuje tristotega študenta/ko, ki so do sedaj sodelovali v sklopu vseh mednarodnih poletnih šol managementa na koprski fakulteti.