O-STA

Začela se je poletna šola managementa in trajnostnega razvoja

Koper, 28. junija 2010 - Danes dopoldan je potekalo odprtje že tradicionalne šeste mednarodne poletne šole Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem, z naslovom "Management in trajnostni razvoj", ki je namenjena vsem, ki želijo pridobiti nova znanja ali poglobiti že obstoječa znanja s področja managementa in upravljanja trajnostnega razvoja.

Poletno šolo je odprla dekanja izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, ki je vsem mladim zaželela, da lepo preživijo prosti čas v mediteranskem prostoru s pridihom Sredozemlja ter poleg študija izkoristijo priložnost tudi za tkanje prijateljskih in bodočih poslovnih vezi s sovrstniki z vseh koncev sveta. Vodja letošnje poletne šole doc. dr. Dragan Kesič pa je poudaril internacionalni pomen poletne šole, h kateri veliko prispeva zastavljen kakovosten program, ki pomaga utrjevati, širiti in poglabljati znanja naprednega managementa v širšem mednarodnem prostoru.

Letošnjim 40 študentom iz 18 držav bo predavalo 10 predavateljev iz Slovenije ter 11 gostujočih predavateljev iz tujine in prakse. Dvotedenska intenzivna predavanja se bodo izvajala v Kopru, študenti pa bodo lahko izbirali med štirimi dodiplomskimi in petimi podiplomskimi predmeti. Predavali bodo ugledni slovenski predavatelji prof. dr. Dušan Lesjak, izr. prof. dr. Janez Šušteršič, izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić, izr. prof. dr. Primož Dolenc, izr. prof. dr. Nada Trunk Širca, izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, doc. dr. Dragan Kesič, dr. Silva Bratož, viš. pred. mag. Suzana Sedmak in priznani tuji profesorji dr. Alec Wersun, dr. Zbigniew Pastuszak, dr. Rune Gulev, dr. Malgorzata Mikita, dr. Cagri Bulut, dr. Valentina Dimitrova-Grajzl ter vidni strokovnjaki iz gospodarstva, in sicer dr. Boštjan Aver (Kapitalska družba, d. d.), mag. Kristijan Hvala (Abanka, d. d.), mag. Ivan Kobal (Probanka, d. d.) ter Michael Plesner in Jesper Juul Hansen (Energy Crossroads iz Danske).

Podrobnejše informacije so vam dostopne na spletni strani poletne šole FM, vabljeni pa tudi, da se pridružite posameznim predavanjem (udeležba je brezplačna), informacije na erasmus@fm-kp.si