O-STA

Razpis - Zlata paličica

Ker se razpisni rok končuje naj vas še zadnjič spomnimo, da se lahko prijavite na naš natečaj.

RAZPIS - ZLATA PALIČICA

15.01.2010

Lutkovno gledališče Ljubljana (dramska dejavnost) razpisuje natečaj za izvirno dramsko besedilo za otroke in mladino na temo:
" MOJA DRUŽINA? ".
Natečaj ni anonimen.
Komisija bo upoštevala le po en tekst posameznega avtorja, ki se bo prijavil na natečaj. Natečaj velja do 31. julija.
Avtorji naj svoje prispevke pošljejo na naslov:
Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, s pripisom:
BESEDILO (ZLATA PALIČICA).
Rezultat natečaja bo objavljen na spletni strani http://www.lgl.si (klik drama) dne 5. septembra 2010.

Pogoji prijave:
- besedilo ni bilo objavljeno
- besedilo ni sodelovalo oziroma ne sodeluje na drugem natečaju.

Za najboljši tekst bo podeljena nagrada v višini 3000 €(vštet odkup avtorskih pravic za uprizoritev v letu 2011 - gledališki sezoni 2011/2012) in podelitev Zlate paličice.