O-STA

Projekt "Solbiopolysy" na poti od odpadkov do energije

"Solbiopolysy" je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru 6. okvirnega programa. Pri projektu sodeluje 6 partnerjev iz štirih evropskih držav. Od slovenskih partnerjev v projektu sodelujejo Čisto mesto Ptuj, d. o. o., Univerze v Novi Gorici in ZRS Bistra Ptuj. V okviru projekta razvijamo inovativno tehnologijo kombinirane uporabe deponijskega plina in sončne energije za proizvodnjo elektrike, ki jo bomo preizkusili na pilotni napravi.

Vpeljava inovativne tehnologije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov sta glavna cilja projekta, ki na inovativen način povezuje že uveljavljene tehnologije izrabe ekološko čiste energije. Gre za tehnologijo, ki preko izrabe deponijskega plina in sončne energije, kot obnovljivih virov energije, znižuje emisije toplogrednih plinov. Trend pridobivanja energije iz obnovljivih virov se iz leta v leto povečuje, vendar je še vedno prepočasen glede na cilje EU politike, kar daje projektu Solbiopolysy še dodaten pomen.

Preizkusna naprava

Inovativna tehnologija Solbiopolysy bo preizkušena na pilotni napravi, postavljeni na neaktivnem komunalnem odlagališču Brstje pri Ptuju, ki je v postopku sanacije. Sistem sončnih kolektorjev bo omogočal zajem sončne svetlobe, ki v tehnološkem procesu segreje vodo do pregrete vodne pare, ta pa pretvarja metan, kot glavno sestavino deponijskega plina, v sintezni plin. Mešanico sinteznega plina nato v motorju z notranjim izgorevanjem pretvorimo v električno energijo in toploto. Pilotna naprava je s stališča varstva okolja ocenjena izključno pozitivno, saj zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in ne povzroča dodatnega onesnaževanja. Omenjeni sistem je možno nadgraditi v sistem za izkoriščanje toplotne energije za namene ogrevanja ali hlajenja različnih objektov.

Konferenca Solbiopolysy

Konference predstavljajo eno od oblik informiranja lokalne in širše javnosti o poteku projekta Solbiopolysy, ki je pomemben za širšo regijo. Zato najavljamo, da bo predvidoma v mesecu septembru potekala konferenca "Solbiopolysy: od odpadkov do energije," ki bo spremljala javno odprtje gradbišča na Brstju pri Ptuju. Na konferenci bodo podane podrobnejše informacije o sami napravi, tehnologiji in njenem vplivu na okolico. Za podrobnejše informacije obiščite našo spletno stran: http://solbiopolysy-lro.ung.si .

Za projekt Solbiopolysy pripravila Univerza v Novi Gorici