O-STA

Poročilo 20. seje nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d.

Ljubljana, 19. avgust 2010:

20. seja Nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. je potekala 19. avgusta 2010 na sedežu družbe v Ljubljani.

Ena izmed točk je bila obravnava Javnega zbiranja ponudb za nakup delnic Športne Loterije (objava v časopisu Dnevnik, 19. julij 2010). Nadzorni svet je s sodelovanjem Loterije Slovenije na Javnem zbiranju ponudb soglašal.

Slovenski trg klasičnih iger na srečo v letu 2009

V letu 2009 je bil na slovenskem trgu klasičnih iger na srečo dosežen promet v skupni višini 183 milijonov evrov: Loterija Slovenije je od tega ustvarila 110 milijonov evrov (60%), Športna Loterija pa 73 milijonov evrov (40%).

Iz naslova prirejanja klasičnih iger na srečo smo v letu 2009 ustvarili skupno 28 milijonov evrov koncesijskih dajatev: Loterija Slovenije je realizirala 23 milijonov evrov (82%), Športna loterija pa 5 milijonov evrov (18%) v celotni strukturi koncesijskih dajatev.

Razlogi za sodelovanje Loterije Slovenije na javnem zbiranju ponudb

  • Športna loterija je uspešna družba in zato je nakup njenih delnic dobra poslovna priložnost za Loterijo Slovenije ter hkrati možnost vlaganja v dejavnost, v kateri Loterija Slovenije že deluje;
  • Trg klasičnih iger na srečo v Sloveniji je omejen in s stroškovno učinkovitostjo poslovanja lahko oba prireditelja dosežeta boljše rezultate poslovanja ter na ta način zagotovita sredstva za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij;
  • Programa Loterije Slovenije in Športne loterije se dopolnjujeta, zato bi večje poslovno sodelovanje med družbama pomenilo stroškovno racionalnejše poslovanje obeh družb - pozitivne učinke na poslovanje bi imelo tudi morebitno skupno koriščenje prodajne mreže obeh loterij;
  • Nakup delnic Športne loterije s strani Loterije Slovenije je v skladu z nastajajočo Strategijo razvoja iger na srečo v Slovenije.

V skladu z 32. členom Zakona o igrah na srečo pa morata tako izbrani ponudnik kot tudi prodajalec pridobiti soglasje Ministra, pristojnega za finance, za pridobitev oz. odsvojitev delnic Športne loterije.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, +386 1 24 26 149, mateja.slamnik@loterija.si