O-STA

Katere/kakšne evidence mora voditi podjetje?

Katere/kakšne evidence mora voditi podjetje?

Za nadzornejši primer bomo vzeli podjetje, ki se ukvarja z avtomehanično delavnico ali gostinskim lokalom za svoje delovanje potrebujeta material, saj "prodajata" storitev z materialom.

Za obe dejavnosti mora podjetje voditi materialno knjigovodstvo, ki pa je lahko finančno in kosovno (npr. začimbe in vijaki so finančno, steklenička soka in akumulator pa kosovno). Podjetje mora zagotoviti evidenco iz katere bo strokovna oseba lahko razbrala nabavo in porabo materiala ter seveda stanje zalog.

V današnjem času večina podjetij vodi svoje materialno knjigovodstvo s pomočjo računalniških programov, v katerih imajo tudi blagajno, ki jo potrebujejo za gotovinsko poslovanje s strankami.

Popisi zalog so obvezni skadno s Slovenskimi računovodskimi standardi najmanj 1-krat letno, kar pa ne pomeni, da je to obvezno datum 31.12.. Gre za to, da morajo podjetja, ki delajo z materialom ali blagom najmanj 1-krat na leto uskladiti knjigovodsko stanje z realnim. Popis živil in hrane v obratih, kjer jo pripravljajo (restavracije, bistroji,..) pa je obvezen 1-krat mesečno.

Podjetje mora za pripravo letnih računovodskih izkazov sporočiti stanje zalog materiala na dan 31.12., in sicer po nabavnih cenah, da lahko računovodja pravilno razknjiži stroške materiala in prikaže vrednost zaloge v bilanci stanja ter seveda knjiži morebitne viške ali manjke, ugotovljene pri popisu.