O-STA

Polletni poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije

Trend se je obrnil navzgor

Ljubljana, 26. avgusta - Po izkazani izgubi v prvem tromesečju v vrednosti 633 tisoč evrov so se trendi poslovanja v Skupini Telekom Slovenije po polletju vendarle obrnili navzgor. Čisti dobiček skupine po prvih šestih mesecih letos znaša 4,3 milijona evrov. Ukrepi za izboljšanje oziroma optimizacijo poslovanja, ki jih je sprejela nova uprava družbe, so se obrestovali. Tako je bil storjen prvi, a zelo pomemben korak k konsolidaciji poslovanja, ki skupaj s prenovo ostaja najpomembnejša naloga v prihodnjem obdobju. Šestmesečne poslovne rezultate je včeraj obravnaval nadzorni svet družbe.

V prvih letošnjih šestih mesecih je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 414,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Poslovni prihodki so se najbolj povečali v družbah v tujini, zlasti na Kosovu za 24 odstotkov. Čisti prihodki od prodaje so znašali 412,8 milijona evrov in so se povečali za dva odstotka. EBITDA - dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo - je znašal 132,2 milijona evrov in je bil za pet odstotkov nižji kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja EBIT je znašal 25 milijonov evrov, kar 13,6 milijona evrov več kot v prvem trimesečju, vendar za 45 odstotkov nižji kot v primerljivem lanskem obdobju. Čisti dobiček je dosegel 4,3 milijona evrov.

V prvem polletju je Skupina Telekom Slovenije za gradnjo, posodobitev in razvoj namenila 43,5 milijona evrov, s čimer ostaja med največjimi investitorji pri nas.

Število širokopasovnih priključkov se je v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2009 povečalo za dva odstotka in jih je bilo 328.539, od tega v Telekomu Slovenije 212.452. V to število niso vključeni širokopasovni priključki v veleprodaji, ki jih je sto tisoč. Število klasičnih telefonskih priključkov v Sloveniji po pričakovanju še naprej upada, v družbah v tujini pa narašča, in sicer oboje po petodstotni stopnji. Telekom Slovenije je imel konec junija 545.134 telefonskih naročnikov, medtem ko je število mobilnih uporabnikov družbe Mobitel ostalo na enaki ravni kot konec lanskega leta - 1.178.834. Vseh fiksnih in mobilnih priključkov v skupini je bilo 2.632.144. V makedonskem ONE beležijo najhitrejšo rast v segmentu digitalne TV na tem trgu in imajo ob polletju 31.000 uporabnikov. Ukrepi novega vodstva ONE pa se pozitivno odražajo tudi na drugih segmentih poslovanja.

Predsednik nadzornega sveta mag. Tomaž Berginc je po včerajšnji seji nadzornega sveta poudaril: "V nadzornem svetu z zadovoljstvom ugotavljamo, da so se naša priporočila in zadolžitve upravi začela uspešno uresničevati. Uprava družbe, ki v popolni sestavi deluje šele slabe tri mesece, je dobro določila prioritete in odločno začela izpolnjevati začrtane cilje. To nam daje zagotovilo in zaupanje, da bo izpeljala tudi svojo prednostno nalogo v prihodnjih mesecih, reorganizacijo in konsolidacijo družb v Sloveniji s ciljem še učinkovitejšega poslovanja. Pri tem velja upoštevati dejstvo, da je zagotavljanje dolgoročne uspešnosti proces, ki zahteva polno angažiranje celotne ekipe, predvsem pa tudi svoj čas."

Podrobnejše informacije: Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, d.d., pr@telekom.si