O-STA

Slovenija gre v šolo 2010

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA PRILOŽNOST ZA ZDRAVE SPREMEMBE

Z majhnimi koraki v zdrav življenjski slog

Ljubljana, 31. 8. 2010 - Začetek šolskega leta je odlična priložnost, da si vsa družina zastavi manjše, postopne, pa vendar skupne cilje za spodbujanje zdravih navad. Starši imajo tu pomembno vlogo, saj lahko s svojim zgledom in pozitivnim pristopom ne le povečajo znanje otrok in mladostnikov, temveč tudi vplivajo na njihova stališča in spodbujajo zdravo izbiro na področjih prehrane, gibanja, duševnega zdravja in neuporabe tobaka in alkohola.

Največ lahko naredimo starši

"Starši smo zgled otrokom tudi v smislu zdravega življenjskega sloga, pomembno vlogo igrajo tudi naša stališča do zdravja in do različnih vidikov le-tega," je povedala Helena Jeriček Klanšček z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) in nadaljevala: "Vse to vpliva na življenjski slog naših otrok skozi leta odraščanja in v obdobju odraslosti, zato bodimo otrokom zgled z nekajenjem in odgovornim pitjem alkohola, zdravim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja." Ob tem pa ne pozabimo na pogovor z otrokom o tem, kaj doživlja, kako se počuti v šoli, kdo je njegov prijatelj, kaj počne na poti v šolo. Otroka spodbujajmo in pohvalimo za njegove uspehe, hkrati pa ga usmerimo tudi v to, da se pohvali sam oziroma se vpraša, ali je zadovoljen s svojim delom in dosežki.

Pomembno je graditi pozitiven odnos do prehranjevanja

"Ker je skupni obed pomemben zaščitni dejavnik z vidika zdravja, si lahko družina zastavi za cilj skupno obedovanje vsaj enkrat dnevno. Vanj lahko redno vključujemo sadje in zelenjavo in tako izboljšujemo kakovost skupnih obrokov", svetuje Matej Gregorič z IVZ in dodaja: "ob tem lahko otroke vključimo tudi v proces nakupa hrane in jih tako postopoma navajamo na ekonomično vedenje ter jim obenem pomagamo rasti v osveščene potrošnike. Lahko jih vključimo še v proces priprave obeda, kjer otroku dodelimo pomembno vlogo, s tem ko prispeva k skupnemu ustvarjanju dobrin v družini".

Gibanje ima nešteto oblik

Gibanje je lahko način druženja družine, priložnost za pogovor in tvorjenje dobrih odnosov, priložnost za sprostitev od vsakodnevnih stresov in stisk. V sodobnem tempu življenja je priporočeno: vsaj 30 minut zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu za odrasle ter vsak dan vsaj eno uro zmerne do intenzivne telesne dejavnosti za otroke in mladostnike. "Družina naj izbere obliko gibanja, s katero se bodo strinjali vsi družinski člani in jo bodo tudi radi izvajali v okviru danih možnosti. Vodilo naj bodo druženje, dobri odnosi in dobra volja," pravi Andreja Drev z IVZ. S tem bo družina krepila zdravje vseh družinskih članov.

Ključna so trdna stališča

Podatki različnih študij kažejo, da veliko mladostnikov poskusi svojo prvo alkoholno pijačo v domačem krogu, do občasnega ali rednega pitja pa je potem le še nekaj korakov. Pomembno je, da so tudi naša stališča do uživanja tobaka in alkohola razčiščena in da jasno postavimo pravila, ki se jih moramo potem dosledno držati. "Pri alkoholu naj velja: Čim manj, tem bolje! Tudi rojstnodnevne in druge zabave lahko potekajo brez alkohola, z okušanjem različnih domačih sokov, v smislu - zabavamo se lahko brez alkohola in tudi brez tobaka," je poudarila Maja Zorko z IVZ.

Potrebno se je osredotočiti na vsebine, ki spreminjajo vedenje

Pozitiven odnos do bolj zdravega, zdravju naklonjenega življenjskega sloga bi si postopoma želeli uvajati tudi v osnovnih šolah skozi model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli. Model je IVZ razvil s konzorcijskimi partnerji OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Model vključuje različne vsebine zdravega življenjskega sloga, ki so medpredmetno in kroskurikularno povezane in podpirajo redni učni načrt. Vsebine, ki so bile prepoznane kot izredno pomembne in so hkrati ključna vedenja, povezana z življenjskim slogom, so: duševno zdravje, uživanje alkohola in tobaka, zdrava prehrana in gibanje. "Vsem osnovnošolcem v Sloveniji želimo zagotoviti enotne informacije in znanje o zdravju in zdravem načinu življenja, in to na sistematičen način," je povedala Mojca Bevc Stankovič z IVZ.

Dodatne informacije:
Služba za odnose z javnostmi Inštituta za varovanje zdravja RS:

Mitja Vrdelja
Tel. št.: 01/2441 572
E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si ali

Nuša Gantar
Tel. št.: 01/2441 479
E-pošta: nusa.gantar@ivz-rs.si