O-STA

Izvršba in njene posledice

V predhodnih člankih smo pisali o e-izvršbi in kako lahko dolžnika na podlagi e-izvršbe izterjate.

Tokrat bomo razložili kakšne so posledice, ko izvršba postane pravnomočna.

Ob pravnomočnosti izvršbe se dolžniku blokira transakcijski račun za poslovanje. S tem je podjetje zavezano k plačilu dolgov, kar pomeni, da z blokiranim računom ni mogoče poslovati.

V kolikor ima dolžnik več izvršb, se le-te poravnajo po vrstnem redu, kot si sledijo sklepi o izvršbi.

Če želite priti do sredstev na računu, te možnosti ni. Prav tako ne boste mogli odpreti novega poslovnega računa, saj banke vodijo evidenco o neizvršenih sklepih za izvršbo, na podlagi katere ne smejo odpreti transakcijskega računa, če ima oseba že blokiran kakšen račun.


V primeru, da dolžnik nima sredstev na računu, banka obdrži sklep v evidenci in na njegovi podlagi opravi izplačilo, ob prilivu sredstev na račun.


Agencija za plačilni promet (APP) sklep o izvršbi obdrži v evidenci le eno leto in če do takrat na račun ni priliva, zadevo vrne sodišču, ki izvršbo ustavi.


Zato je dobro pred oddajo predloga za izvršbo pridobiti informacije o boniteti poslovnih partnerjev, saj v primeru, da na računu ni sredstev, tudi poplačila dolgov ne bo.