O-STA

Kmetje in dopolnilna dejavnost

Kmetje in dopolnilna dejavnost

Kmetje lahko registrirajo popoldanski s.p. (dopolnilno dejavnost) , vendar samo v primeru, da bodo kot samostojni podjetnik registrirali dejavnosti, ki se navezujejo na dejavnosti kmetije (npr. peka kruha, oddajanje sob, pluženje cest...).

Samo v tem primeru je ustanovitelj popoldanskega (dopolnilnega) s.p. zavarovan na podlagi statusa kmeta (Zakonu v pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 16.člen).


Kako je kmet zavarovan, če poleg dejavnosti s področja kmetijstva, registrira tudi druge dejavnosti?

Če bi kmet želel poleg dejavnosti kmetijstva svoj s.p. registrirati še za katero drugo dejavnost, ki ne spada na to področje, bi se moral v svojem s.p. zaposliti. To pomeni, da ne bi šlo več za dopolnilno dejavnost, ampak za navaden s.p., v katerem je ustanovitelj samozaposlen in plačuje polne prispevke.


Zakonska podlaga

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 25. členu govori, da se mora zavarovanec, ki je lahko zavarovan na dveh podlagah (v primeru kmeta kot kmet in kot samostojni podjetnik), zavarovati na tisti podlagi, ki je v Zakonu v pokojninskem in invalidskem zavarovanju navedena prej. Ker je zavarovanje samostojnega podjetnika v Zakonu navedeno v 15. členu, zavarovanje kmeta pa v 16. členu taistega zakona, se šteje, da se kmet, ki odpira dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.), dejavnost s.p.-ja pa ni neposredno povezana s kmetijo, zavarovati kot s.p..