O-STA

Mednarodni simpozij Žensko avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja

Univerza v Novi Gorici v sodelovanju z Akcijo COST IS0901 Pisateljice v zgodovini (Women Writers in History http://www.womenwriters.nl/index.php/Project_news) in v okviru prireditev Svetovne prestolnice knjige, vabi na mednarodni simpozij Žensko avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja, ki bo potekal 22. in 23. september 2010 v Ljubljani, Mestna hiša.

Simpozijske teme in izhodišča:

Ali so pisateljice v književnostih malih dežel sledile svojim sodobnikom v poskusu spreminjanja razmerij v kulturnih odnosih med narodom, ki so mu pripadale in dominantnim narodom?

Ali so v tem procesu prevzele kreativno ali posredniško vlogo? Na kakšen način so doživljale dvojno podrejenost (zaradi nacionalne pripadnosti in spola)?

Kako so se v njihovih delih odražala presečišča med feminizmi in nacionalizmi? Je žensko gibanje pisateljicam olajšalo ali otežilo vstop v literarno življenje?

Kdo so bili njihovi zgledi in na kakšen način so nanje vplivali? So to bila velika imena svetovne književnosti, ženske kulturne ikone ali njihove sodobnice iz drugih ("malih") književnosti?

Cilj znanstvenega simpozija je pokazati, da so bile v malih književnostih v 19. stoletju intenzivno prisotne tudi pisateljice, zato je njihove prispevke potrebno umestiti oziroma vrniti na mednarodni literarni zemljevid 19. stoletja, v katerem so se nacionalne književnosti že intenzivno posvečale tudi vprašanju kanona, kar je za številne avtorice v kontekstu kulturnega spomina pomenilo odsotnost, izbris ali celo pozabo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Andreja Leban