O-STA

Petrol s polletnim 15 % popustom za električno energijo

Ljubljana, 15. september 2010 - Petrol je z nedavnim vstopom na področje prodaje električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaokrožil celostno ponudbo vseh energentov na istem mestu na območju celotne Slovenije. Novi odjemalci bodo od danes deležni 15 % popusta za dobavo elektrike za prihodnje polletno obdobje. Petrolovi kupci lahko odslej stroške za vse energente poravnajo z eno samo položnico.

Za svoje odjemalce je družba Petrol pripravila enostaven in pregleden cenik za dobavo električne energije, kjer je cena ločena za gospodinjske odjemalce in za male poslovne uporabnike, znotraj tega pa je ločena le na visoko, manjšo in enotno tarifo. Cenik električne energije želi družba Petrol približati kupcu z njegovo enostavnostjo, razumljivostjo in ugodno ceno, saj je njena trenutna cena za tipičnega slovenskega gospodinjskega uporabnika med najugodnejšimi.

Gospodinjstva, ki se bodo za Petrolovo dobavo električne energije odločila od 15. septembra do 15. oktobra letos, bodo prvih šest mesecev deležna še dodatnega 15 odstotnega popusta na dobavo električne energije.

Petrol je z vstopom na trg električne energije postal prvi slovenski ponudnik, ki kupcem zagotavlja celotno paleto energentov na istem mestu. Petrolovi kupci lahko sedaj vse energente, torej električno energijo, pogonska goriva in energent ogrevanja (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin ali kurilno olje) plačajo skupaj na eni sami položnici. Poleg tega je na njej lahko združenih tudi več različnih odjemnih mest za električno energijo.

Zamenjava dobavitelja električne energije je zelo enostavna in brezplačna. Kupec izpolni pogodbo, ki je na voljo na spletni strani www.petrol.si in na Petrolovih bencinskih servisih ter jo skupaj s kopijo računa dosedanjega dobavitelja pošlje na Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana s pripisom "za EE" ali odda na najbližjem Petrolovem bencinskem servisu. Kupcem, ki se bodo odločili za zamenjavo dobavitelja električne energije pred prejetim vračilom zneska za preplačano dobavo električne energije v letu 2008, bo dosedanji dobavitelj preplačila vrnil neposredno.

Več informacij je kupcem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 in na spletni strani www.petrol.si.

* * * * *

Dodatne informacije:

Mag. Aleksander Salkič, Odnosi z javnostmi, Petrol, d.d., Ljubljana

+386 1 47 14 581, 041 789 609