O-STA

Na letošnji konferenci Management, izobraževanje in turizem o družbeni odgovornosti za trajnostni razvoj

Poslovni svet in družbeno okolje se soočata z veliko dinamiko sprememb, ki postajajo edina stalnica v razvoju, ta pa je vse bolj globalen. Potreba izpostavljanja družbene odgovornosti do vseh teh sprememb sovpada s potrebo po trajnostnem razvoju. Slednjemu pa je namenjena letošnja 2. konferenca Management, izobraževanje in turizem, s katero želijo opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področij managementa, turizma in izobraževanja na pomen družbene odgovornosti pri trajnostnem razvoju sodobne družbe in okolja. Še posebej želijo na konferenci osvetliti družbeno odgovornost do pojava socialne izključenosti in revščine, kot veliko zavoro v trajnostnem razvoju družbe.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica in UP Fakulteta za management Koper, pripravljata 2. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM, ki letos poteka na temo Družbena odgovornost za trajnostni razvoj, v času od 21. do 22. oktobra 2010, v Hotelih LifeClass - kongresni center Portus Hotelu Slovenija, Portorož.

V sklopu konference bosta v četrtek, 21. oktobra, med 15.00 in 17.30, udeležence pozdravili obe dekanji, dr. Aleksandra Brezovec, predsednica programskega odbora konference in dekanja Fakultete za turistične študije Portorož - Turistice in dr. Anita Trnavčevič, dekanja Fakultete za management Koper. Nato pa bo imel slavnostni nagovor dr. Ivan Svetlik, minister za delo in socialne zadeve RS. Sledila pa bodo vabljena predavanja:

dr. Rado Bohinc: Univerza in Družbeni razvoj

dr. Lučka Kajfež Bogataj: Turizem v primežu gospodarske in podnebne krize

Drago Lombar: Modernizacija pokojninskega sistema

dr. Andraž Teršek: Je turizem odraz našega etičnega samorazumevanja?

Po plenarnem zasedanju vas med 17.45 in 19.00 uro pa še okrogla miza z naslovom Kakšna univerza za trajnostno prihodnost?, na kateri bodo o smernicah in trendih trajnostnega razvoja gospodarstva, družbe in okolja razpravljali strokovnjaki:

dr. Roberto Biloslavo (vodja okrogle mize), profesor na Fakulteti za management in prorektor za študijske zadeve na Univerzi na Primorskem

dr. Tanja Mihalič, redna profesorica na UL Ekonomski fakulteti

Lidija Živčič, predsednica društva za sonaraven razvoj Focus

dr. Igor Jurinčič, docent na UP Fakulteti za turistične študije Portorož - Turistica

dr. Dejan Hozjan, docent na UP Fakulteti za management Koper

Program konference je dostopen na spletni strani www.turistica.si/konferenca oziroma v programu konference.