O-STA

SAOP je ponudil novo nišno poslovno rešitev iCenter za vinarje

Nova programska rešitev iCenter vinarjem omogoča, da odmislijo del poslovnih procesov in se posvetijo svoji dejavnosti.

ŠEMPETER PRI GORICI, 26. oktober 2010 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je izdelalo prilagojeno poslovno rešitev iCenter za vinarje. Ta zaokrožena rešitev vinarjem poenostavlja vrsto opravil in procesov, kot so finančno in materialno vodenje poslovanja, prodaja na domačem in tujih trgih, obračunavanje dohodkov in drugih osebnih prejemkov zaposlenih ter poslovanje z nadzornimi ustanovami. S povečano učinkovitostjo na področju administracije in vodenja ter preglednostjo nad celotnim poslovanjem se vinarji lahko povsem posvetijo svoji dejavnosti, to je proizvodnji in prodaji vin.

Nova poslovna rešitev vinarjem podaja sveže podatke in kakovostne informacije, ki so hitro dostopne bodisi prek standardnih pregledov v programu bodisi prek poslovnih poročil na zahtevo. "iCenter vinarjem omogoča ažurno pridobivanje podatkov za vsakodnevno delo in vodenje poslovanja, kakor tudi enostavno izdelavo zahtevnejših poslovnih analiz, na primer na področju prodaje, za strateško odločanje," je povedala Liljana Zorn, vodja prodaje iCentra v SAOP-ju. Z iCentrom vinarji lahko poleg poglobljenih analiz prodaje in proizvodnje hitro izvedejo medletne primerjave poslovanja, pri čemer sledijo dogajanju na vseh področjih poslovanja, od dela komercialistov in uspešnosti prodaje do gibanja zalog končnih izdelkov in repro materiala.

Bistvena prednost iCentra za vinarje je tesna povezanost procesov, ki vinarjem omogoča celovito upravljanje poslovanja brez zaposlovanja novih ljudi. Materialno poslovanje je na primer povezano z izdajo računov, kar pomeni, da se samodejno razbremenjujejo zaloge končnih izdelkov. Poleg tega lahko vinarji na osnovi naročil planirajo nabavo repro materiala in na tak način zagotavljajo optimalne zaloge in dodatno znižajo stroške. Poskrbljeno je tudi za vodenje in shranjevanje različne poslovne dokumentacije, od prejetih računov in potnih nalogov do plačilnih list zaposlenih.

SAOP iCenter vinarjem omogoča enostavno poslovanje s partnerji na tujih trgih, saj je pripravljen na mednarodno poslovanje, vključno s podporo za SEPA. Z uvedbo te rešitve vinarji izboljšajo delo na področju financ in računovodstva ter pohitrijo postopke kot so obračun plač, trošarine in DDV, vodenje plačilnega prometa ter poročanje za DURS in AJPES. V SAOP-ju ob tem zagotavljajo pravočasne zakonske nadgradnje, kar vinarjem zagotavlja zakonsko usklajeno poslovanje in s tem manjša poslovna tveganja.

Dodatne informacije:


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46 , 5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23, M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si