O-STA

Razkorak med zakonodajo in prakso pri oblikovanju nediskriminacijskih politik

Brdo pri Kranju, 1. december 2010 - Urad za enake možnosti Republike Slovenije je skupaj z Združenjem Manager in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani včeraj organiziral konferenco "Raznolikost med zakonodajo in prakso: Vloga menedžmenta pri oblikovanju nediskriminacijskih politik". Na konferenci so s študijo o diskriminaciji na trgu dela sodelovali tudi raziskovalci s Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem.

Zasneženo Brdo pri Kranju je včeraj gostilo srečanje managerjev, kadrovnikov, vodij različnih služb in uradov, raziskovalcev, predstavnikov delavcev in vseh drugih, ki jih zanima:

· kako obsežen je pojav diskriminacije na trgu dela v Sloveniji ter kakšne so značilnosti diskriminacije glede na različne osebne okoliščine in različne faze na trgu dela

· s kakšnimi pristopi in ukrepi zmanjšati neenako obravnavo na trgu dela,

· kako managerje in kadrovnike prepričati, da je drugačnost oziroma raznolikost zaposlenih potencialno bogastvo podjetja.

Raziskovalca s Fakultete za management Koper, izr. prof. dr. Primož Dolenc in Tanja Kosi, mag., sta predstavila izsledke študije o diskriminaciji na trgu dela, pri kateri sta sodelovala tudi doc. dr. Bojan Nastav in izr. prof. dr. Matjaž Novak. Študija ugotavlja, da diskriminacija na trgu dela v Sloveniji obstaja, a so njene razsežnosti in stopnja odvisne od posamezne osebne okoliščine.

Osebne okoliščine, ki so bolj tvegane za pojav diskriminacije so: starost (predvsem nad 50 let delno pa tudi do 25 let), telesna in duševna oviranost, pripadnost romski skupnosti in spol v povezavi s starševstvom (spol sam po sebi se ni izkazal za problematično okoliščino). Avtorji raziskave so pojasnili, da je stopnja zaznane diskriminacije precej večja, če jo merimo s prepričanjem o splošnem stanju v Sloveniji, kot pa če jo merimo glede na osebne izkušnje ali opažanja v organizaciji, kjer posameznik deluje.

Po pregledu ocenjenega stanja so sledile zanimive okrogle mize v okviru katerih so managerke spregovorile o svojih izkušnjah v zvezi z izzivi žensk v poslovnem svetu, direktorji in kadrovniki pa so postregli z zelo zanimivimi primeri dobrih in slabih praks soočanja z raznolikostjo v podjetjih. Med zanimivimi imeni okroglih miz so bili generalni direktor IBM Slovenija, g. Roman Koritnik, generalna direktorica podjetja Adria Mobil, ga. Sonjo Gole, izvršna direktorica Združenja Manager, ga. Sonja Šmuc in članica uprave Mercatorja, mag. Vera Aljančič Falež. Pogovor je tekel tudi o (ne)izvajanju diskriminacijske zakonodaje, pri čemer sta sodelovala tudi predstavnika Inšpektorata nadzora delovnih razmerij in Delovnega in socialnega sodišča.

Podrobnejše informacije o dogodku oziroma obširnejša novica vam je dostopna na spletnih straneh Urada za enake možnosti.

Fotografiji dr. Primoža Dolenca in Tanje Kosi sta vam dostopni na tej povezavi.

Za več informacij smo vam dostopni na: Dejan Šraml, Odnosi z javnostmi, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, Tel.: 00386 (0)5 610 20 12, E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si, URL: www.fm-kp.si