O-STA

Petrol uspešno znižuje izpostavljenost do SCT

Ljubljana, 5. januar - Včeraj in danes so nekateri mediji poročali o poslovnih odnosih med družbama Petrol d.d., Ljubljana in SCT ter odvetnikom Dušanom Korošcem. Javnosti sporočamo, da so objavljene navedbe o terjatvah Petrola do SCT v včerajšnjem prispevku v oddaji Svet na Kanalu A ter časniku Finance, netočne in neresnične. Terjatve družbe Petrol do SCT so bistveno nižje od navedenih. Petrol namreč v zadnjem času vlaga veliko naporov v zniževanje terjatev do SCT in te so se v zadnjem obdobju tudi znižale.

Poudarjamo in zagotavljamo, da v omenjenem poslu ne gre za nikakršne osebne usluge in prijateljstva, kot navajata medija, temveč zgolj za poslovni odnos, v katerem je bil posel speljan v korist družbe Petrol in njenih delničarjev ter v okviru že omenjenih prizadevanj za zniževanje terjatev do SCT. Na očitane navedbe o "osebnem poslu" odgovarjamo, da v družbi Petrol ni osebnega odločanja, vedno odloča uprava in velja načelo dveh podpisnikov.

Še enkrat poudarjamo, da v Petrolu konkretnih podatkov o razmerjih s poslovnimi partnerji, še posebej to velja za tekoče posle, nikoli ne komentiramo zaradi načela vzdrževanja profesionalnih odnosov s poslovnimi partnerji. Zato tudi tokrat izpostavljenega posla ne moremo komentirati. Lahko pa zagotovimo, da se zaradi navedenega posla izpostavljenost Petrola do SCT ni v nobenem smislu povečala, ker je bil, kot že omenjeno, posel speljan v okviru prizadevanj za znižanje terjatev do SCT. Glede navedb, da naj bi bil "odvetnik Korošec Svetelškov boter in kolega" moramo tudi to zanikati. Odvetnik Dušan Korošec ni niti kolega, niti boter Aleksandra Svetelška, predsednika uprave družbe Petrol.

Petrol je delniška družba in zanj veljajo stroga pravila obveščanja vseh javnosti hkrati in enakomerno, po vseh določilih Ljubljanske borze in zakonodaje, kar Petrol tudi spoštuje. Ravno tako bo vodstvo družbe, skladno z običajno prakso korporativnega upravljanja, na eni od naslednjih sej poročalo nadzornemu svetu o celotnem poteku poslovanja.

Odnosi z javnostmi

Petrol d.d, Ljubljana