O-STA

Osma generacija tujih študentov na Fakulteti za management

Koper, 21. februarja 2011 - Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem je danes potekal sprejem osme generacije novih 40 tujih študentov iz 12 evropskih držav, ki na fakulteto prihajajo preko programa za izmenjavo študentov Erasmus. Največja koprska fakulteta tako na Obalo v sklopu vseh mednarodnih programov letno privabi več kot 100 tujih študentov, ki poleg študija managementa v prijetnem mediteranskem prostoru izkoristijo priložnost tudi za tkanje prijateljskih in bodočih poslovnih vezi s sovrstniki z vseh koncev sveta. Poleti pa pripravljajo še tradicionalno mednarodno poletno šolo na temo Mladi podjetniki skozi management in ekonomijo. Tuji študenti bodo tako preko študija v Sloveniji promovirali tudi jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost, ki jo obeležujemo ravno danes 21. februarja - na mednarodni dan maternega jezika.

Tuje študente, ki tokrat prihajajo iz Španije, Portugalske, Avstrije, Bolgarije, Turčije, Poljske, Škotske, Nemčije, Češke, Francije, Slovaške in Madžarske, je najprej pozdravila dekanja fakultete, izr. prof. dr. Anita Trnavčevič. Sledila je kratka predstavitev študija managementa, ki sta jo predstavili mednarodni koordinatorki, Marijana Pregarac in Mateja Flak. Splošne informacije o univerzi in o študentskih organizacijah, ki jim popestrijo bivanje v Kopru, so pridobili na srečanju, ki se je nadaljevalo na Univerzi na Primorskem. Tam so lahko vzpostavili stik tudi s študenti, ki prihajajo na izmenjavo na drugih članicah primorske univerze.

Tuji študenti imajo na voljo dodiplomske in podiplomske predmete v angleščini, pri katerih se jim pridružijo tudi domači študenti. Največ zanimanja na dodiplomski stopnji je za predmeta Selling and Relationship Marketing in Organisational Culture and Business Ethics, na podiplomski pa Cultural Differences in Contemporary Business Environment. Vsi študijski programi so mednarodno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi priznanih evropskih univerz.

Fakulteta za management Koper letno gosti približno 50 tujih študentov prek programov za izmenjavo študentov Erasmus in CEEPUS, poleti pa organizira še tradicionalno mednarodno poletno šolo International Summer School, ki se je udeleži še dodatno 40 študentov in več kot 10 visokošolskih učiteljev. Tema letošnje poletne šole bo Mladi podjetniki skozi management in ekonomijo. Poleg tega na fakulteti v rednih programih trenutno študira približno 20 tujih študentov. Skupno se tako na koprski fakulteti v enem študijskem letu izobražuje več kot 100 tujih študentov.

Fakulteta za management podpira tudi izmenjavo domačih študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. V letošnjem letu znanje zunaj meja Slovenije nabira 20 domačih študentov in večina njihovih učiteljev. S tujimi visokošolskimi inštitucijami ima podpisanih več kot 80 mednarodnih pogodb v 20 državah, letno organizira mednarodno znanstveno konferenco MIC - Management International Conference, sodeluje pri številnih mednarodnih projektih ter izdaja mednarodni znanstveni reviji v angleščini in slovenščini.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 12 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si