O-STA

Državljanski forum in regionalna debata

Vabimo vas na DRŽAVLJANSKI FORUM,ki bo potekal 25. marca z začetkom ob 10.00 uri na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (Razlagova 14 - predavalnica P 1.5) in na REGIONALNO DEBATO,ki bo potekala prav tako 25. marca z začetkom ob 15.00 uri na Pravni fakulteti v Mariboru (predavalnica Auditorium Maximum).

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, v sodelovanju z Zavodom PIP, organizira državljanski forum v obliki predavanja evropskega poslanca dr. Milana Zvera na temo Mladi in mobilnost. Brezposelnost med mladimi postaja pereč problem današnje družbe. Če vas zanima več o temi in bi želeli izraziti svoje mnenje ter tako pomagati evropskemu poslancu pri sestavi poročila za Evropski parlament, ste vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite!

Isti dan se zvrsti še regionalna debata s politiki, strokovnjaki in gospodarstveniki na temo ekonomske, finančne in socialne krize. Podrobneje je namen govoriti o brezposelnosti in kako se lotite reševanja le-te. Govorci debate bodo: Ivo Vajgl, evropski poslanec, Dr. Milan Zver, evropski poslanec, Zoran Thaler, evropski poslanec, Dr. Uroš Merc, predsednik uprave Bisol d.o.o. in Albin Kerec, Zavod RS za zaposlovanje. Vabljeni!

Za lažjo organizacijo vas prosimo da nam vnaprej javite udeležbo na elektronski naslov pip@zavodpip.si.

Prvih 10 prijavljenih udeležencev za posamezni dogodek, bo na dogodku prejelo 2GB USB ključek.

Več o ozadju dogodkov v nadaljevanju:

1. DRŽAVLJANSKI FORUM

25. marec 2011 z začetkom ob 10.00 uri

Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru (Razlagova 14 - predavalnica P 1.5)

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, v sodelovanju z Zavodom PIP, organizira državljanski forum v obliki predavanja evropskega poslanca dr. Milana Zvera na temo Mladi in mobilnost.

Brezposelnost med mladimi postaja pereč problem današnje družbe. Če vas zanima več o temi in bi želeli izraziti svoje mnenje ter tako pomagati evropskemu poslancu pri sestavi poročila za Evropski parlament, ste vljudno vabljeni da se dogodka udeležite!

Od začetka finančnega pretresa se je število mladih nezaposlenih v EU povečalo iz 4 na 5 milijonov. Evropska komisija je marca 2010 predstavila strategijo Evropa 2020, katere cilj je spodbuditi pametno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast v EU. To pomeni med drugim tudi zmanjševanje visokega števila nezaposlenih v Uniji. Eno najpomembnejših orodij strategije Evropa 2020 za doseganje tega cilja je vodilna pobuda Mladi in mobilnost, ki je posvečena zmanjševanju brezposelnosti med mladimi.

Pet milijonov nezaposlenih mladih v EU - to je več kot dvakratna populacija Slovenije - je po Zverovem mnenju nezaslišano visoka številka. Pobuda Mladi in mobilnost se namerava s tem problemom spopasti tako, da bo izboljšala evropske izobraževalne sisteme in omogočila večjo mobilnost mladih Evropejcev.

Celo v času globalne gospodarske krize je dobršen delež delovnih mest v EU nezaseden, ker ne premoremo dovolj ljudi z ustrezno izobrazbo. Po drugi strani stojijo v vrstah nezaposlenih diplomanti nekaterih usmeritev, ki jih gospodarstvo enostavno ne potrebuje. Ta paradoks po Zverovem mnenju kaže na to, da je z evropskim izobraževalnim sistemom nekaj narobe. Pobuda Mladi in mobilnost je tako pomembna prav zato, ker se posveča ravno povezavi med izobraževanjem in trgom dela.

"Čeprav bo potrebno konkretno izvajanje nekaterih ukrepov iz pobude v prihodnosti še natančneje opredeliti, je spodbuden že samo njen nastanek. Pobuda Mladi in mobilnost je kot svež veter, ki bo problematiko visoke nezaposlenosti med mladimi dvignil na višje mesto med političnimi prioritetami Evropske unije", je izpostavil Zver.

Že pred dogodkom se lahko udeležite spletne razprave na to temo na naslovu: http://www.evropske-razprave.si/mladi-mobilnost-EU/.

Državljanski forumi so namenjeni razpravi in demokratičnemu posredovanju predlogov, izmenjavi stališč, pogledov ter mnenj o aktualnih temah v Evropi in Evropski uniji. Pomembne so teme, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenja ljudi v Sloveniji in širše (npr. gospodarska in finančna kriza ter posledična brezposelnost, podnebne spremembe, socialni in demografski izzivi, človekove pravice).

Za lažjo organizacijo vas prosimo da nam vnaprej javite udeležbo na elektronski naslov pip@zavodpip.si. Prvih 10 prijavljenih udeležencev bo na dogodku prejelo 2GB USB ključek.

2. REGIONALNA DEBATA

25. marec z začetkom ob 15.00 uri

Pravna fakulteta v Mariboru (predavalnica Auditorium Maximum)

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, v sodelovanju z Zavodom PIP, organizira regionalno debato s politiki, strokovnjaki in gospodarstveniki na temo ekonomske, finančne in socialne krize. Podrobneje je namen govoriti o brezposelnosti in kako se lotite reševanja le-te.

Evropska unija se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, ki je posledica finančne in gospodarske krize. Za izhod iz krize je EU zasnovala Strategijo Evropa 2020 v okviru katere je velika pozornost namenjena ravno brezposelnosti oziroma povečanju delovne aktivnosti evropskega prebivalstva. Že kratek pregled statističnih podatkov nam pove, da čaka države članice težka naloga. Mladi s težavo vstopajo na trg dela, po drugi strani pa si EU prizadeva čim dalj časa ohraniti delovno aktivnost pri starejši populaciji. Je mogoče doseči cilje strategije (75 odstotna zaposlenost)? Kako (kje) ustvariti nova delovna mesta?

Regionalna debata predstavlja priložnost, da s pomočjo politikov, strokovnjakov in gospodarstvenikov predstavimo vzroke za visoko stopnjo brezposelnosti in kar je še pomembneje, da prikažemo načine kako je mogoče brezposelnost zmanjšati v skladu s cilji Evropske unije in Slovenije. Regionalna debata bo razdeljena na tri sklope:

Kaj lahko stori Evropska unija (Slovenija) za zmanjšanje brezposelnosti?

Kaj lahko stori gospodarstvo za zmanjšanje brezposelnosti?

Kaj lahko storimo sami za zmanjšanje brezposelnosti?

Regionalno debato želimo izvesti z gosti, ki bodo iz različnih zornih kotov predstavili problematiko zaposlovanja in z njo povezanimi vprašanji. Tako bomo k sodelovanju povabili evropske poslance, strokovnjake in predstavnike nacionalne oblasti ter gospodarstvenike.

Govorci debate bodo:

· Ivo Vajgl, evropski poslanec,

· Dr. Milan Zver, evropski poslanec,

· Zoran Thaler, evropski poslanec,

· Dr. Uroš Merc, predsednik uprave Bisol d.o.o.

· in Albin Kerec, Zavod RS za zaposlovanje.

Za lažjo organizacijo vas prosimo da nam vnaprej javite udeležbo na elektronski naslov pip@zavodpip.si. Prvih 10 prijavljenih udeležencev bo na dogodku prejelo 2GB USB ključek.