O-STA

Poslovni načrt družbe Iskra Kondenzatorji d.d. v letu 2001 ni bil dosežen

Po prevzemu večinskega deleža delnic družbe Iskra Kondenzatorji d.d. in po prevzemu upravljanja družbe s strani AEG KuW Holding GmbH, prej KuW Kondesatoren und Wandler Beteiligungsgesellschaft mbH je le ta ugotovila sledeče:

Bivša uprava družbe je načrtovala v letu 2001 prihodke v višini 65 mio. DM (ca. 33,23 mio. EUR). Vsi resursi in stroški so bili usmerjeni na ta plan. V nasprotju z načrti so bili v letu 2001 dejanski prihodki v višini 48,9 mio. DM (ca. 25 mio. EUR). Ta napačna ocena bivšega menedžmenta je vodila do dramatičnega poslabšanja situacije v podjetju. Brez ustreznih ukrepov je nadaljnji obstoj podjetja ogrožen.

Zaradi dramatičnega poslabšanja se mora število zaposlenih v Iskri Kondenzatorji d.d. prilagoditi, kar kratkoročno zadeva 150 zaposlenih in lahko v toku leta zadeva nadaljnjih 150 zaposlenih.

Z okrepljenimi prodajnimi aktivnostmi celotne skupine po vsem svetu, torej tako AEG kot tudi Iskre Kondenzatorji d.d. poizkušamo nastalo situacijo omiliti. Dodatna proizvodnja iz AEG skupine bo prestavljena v Iskro Kondenzatorji d.d. Znaki za te aktivnosti se vidijo pri adaptaciji proizvodne hale v Semiču, v kateri bo potekala nova proizvodnja. Podrobnosti bodo odločene na naslednji seji nadzornega sveta, ki bo v kratkem.

Kljub trenutnemu nazadovanju vidi AEG v Iskri Kondenzatorji d.d. v prihodnosti pozitiven razvoj aktivnosti. Storjeni bodo vsi ukrepi za pridobitev izgubljenih trgov nazaj in za pridobitev novih. V naslednjih mesecih pričakujemo izboljšanje situacije.