O-STA

25.-31. maj - Evropski teden boja proti raku

25.-31. maj - Evropski teden boja proti raku

OB EVROPSKEM TEDNU BOJA PROTI RAKU INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA OPOZARJA NA POMEN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Ljubljana, 25. maj 2011 - Zadnji teden maja vsako leto obeležujemo Evropski teden boja proti raku. Ob letošnjem obeleževanju Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) opozarja na pomen zdravega načina življenja, saj je osrednja tema tokrat namenjena promociji 11 načel, ki izhajajo iz Evropskega kodeksa proti raku.

Ta načela so:

 1. Ne kadite! Kadilci čim prej opustite kajenje in ne kadite v navzočnosti drugih.
 2. Vzdržujte primerno telesno težo in pazite, da ne boste pretežki.
 3. Povečajte telesno dejavnost.
 4. Povečajte dnevno porabo vseh vrst zelenjave in sadja in omejite količino živil z maščobami živalskega izvora.
 5. Omejite pitje alkoholnih pijač - piva, vina in žganih pijač.
 6. Izogibajte se čezmernemu sončenju in pazite, da vas, predvsem pa otrok, ne opeče sonce.
 7. Natančno spoštujte predpise, ki so namenjeni preprečevanju izpostavljenosti znanim karcinogenom. Upoštevajte vsa zdravstvena in varnostna navodila pri snoveh, ki bi lahko povzročale raka.
 8. Ženske po 25 letu starosti redno hodite na odvzem brisa materničnega vratu. Udeležite se presejalnih programov za raka materničnega vratu - programa ZORA.
 9. Ženske po 50 letu starosti redno hodite na mamografski pregled. Če dobite vabilo, se udeležite presajalnega programa DORA.
 10. Moški in ženske, po 50. letu redno hodite na preventivni pregled za odkrivanje raka debelega črevesja in danke. Če dobite vabilo, se udeležite presejalnega programa SVIT.
 11. Cepite se proti hepatitisu B.

IVZ vodi Evropsko partnerstvo za boj proti raku (EPAAC)

IVZ vodi Evropsko partnerstvo za boj proti raku (European Partnership for Action Against Cancer - EPAAC), katerega namen je učinkovitejše in uspešnejše skupno delo v boju proti raku na ravni Evropske unije (EU). Projekt povezuje 38 sodelujočih in več kot 90 pridruženih partnerjev. Osrednji cilj projekta, ki ga sofinancira Direktorat za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji, je krepitev preventive in nadzor raka, ki je postal eden glavnih razlogov slabega zdravstvenega stanja Evropejcev.

Skupno ukrepanje EPAAC se je začelo februarja 2011 in bo trajalo tri leta. Cilja sta dva: priprava priporočil za integrirani načrt za boj proti raku za vse države članice in zmanjšanje razširjenosti raka. EPAAC bo pod vodstvom Slovenije zaobjel cel spekter aktivnosti, od promocije zdravja in preventive, presejana in zgodnjega odkrivanje raka, prepoznavanja in promocije dobrih praks v zdravstveni oskrbi s področja raka do koordinacije in sodelovanja pri raziskovanju omenjenega področja ter informiranja in primerjanja podatkov.

Nacionalni partnerji so omenjena področja delovanja razvrstili po posameznih delovnih paketih, ki jih vodijo strokovne institucije različnih držav EU. Znotraj te razdelitve bo poleg vodenja celotnega projekta IVZ prevzel tudi vodenje delovnih paketov z naslovom Nacionalni plani za raka in Virtualno partnerstvo.

Pod okriljem IVZ poteka Program Svit

Leta 2009 je Slovenija začela na državni ravni izvajati program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - Program Svit. Koordinira in izvaja ga Inštitut za varovanje zdravja. V program so vsaki dve leti povabljeni moški in ženske v starosti od 50 do 69 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Tisti, ki se odločijo za sodelovanje, dobijo na dom testni komplet, s pomočjo katerega doma odvzamejo dva vzorca blata in ju pošljejo v centralni laboratorij Svit, kjer s pomočjo imunokemičnega testa ugotavljajo prisotnost krvi v blatu. Kri v blatu lahko pomeni bolezenske spremembe v debelem črevesu, zato so ljudje, pri katerih jo odkrijejo, napoteni še na podrobno preiskavo debelega črevesa, t. i. kolonoskopijo. S pomočjo Programa Svit oziroma rednega testiranja blata na prikrito krvavitev je mogoče odkriti zelo zgodnjega raka na debelem črevesu - v zgodnji fazi razvoja pa je bolezen ozdravljiva. Pa ne le to: tega raka lahko celo preprečimo, če pravočasno odkrijemo že predrakave spremembe, polipe, ki jih zdravnik odstrani že med preiskavo.

Program Svit poteka skladno z Evropskimi smernicami za presejanje raka na debelem črevesu in danki. V prvih dveh letih izvajanja programa se je v program vključilo 57% povabljenih v program, 53% moških in 61% žensk. Manjše vključevanje moških je zaskrbljujoče, saj so celo bolj ogroženi za raka na debelem črevesu in danki kot ženske. V prvem krogu Programa Svit je bilo odkritih okoli 600 primerov raka, pri tem pa je pomembno, da je šlo v veliki večini primerov za zelo zgodnjo fazo bolezni, ki bi brez sistematičnega presejanja ostala prikrita, saj gre za zelo potuhnjeno vrsto raka, ki se v telesu dolgo razvija brez očitnih znakov. Prav zato pride zelo veliko bolnikov s tem rakom k zdravniku zelo pozno - pogosto žal prepozno za učinkovito zdravljenje. Presejanje z rednim testiranjem na prikrito krvavitev v blatu je zelo učinkovito za preprečevanje in pravočasno odkrivanje bolezni, ki jo je z zdravim življenjskim slogom in sodelovanjem v Programu Svit mogoče premagovati.

###

Dodatne informacije

Dodatne informacije:

Ana Šinkovec

Tel. št.: 01/2441 533

E-pošta: ana.sinkovec@ivz-rs.si

Mitja Vrdelja

Tel. št.: 01/2441 572

E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si