O-STA

Slovesen začetek obratovanja Petrolovega plinovoda v Pećincih v Srbiji


Petrol in Srbijagas podpisala pismo o prihodnjem poslovnem sodelovanju

Pećinci/Ljubljana, 25. maj 2011 - Podjetji Petrol in Srbijagas sta ob robu slovesnega začetka obratovanja novega plinovoda v Pećincih v Srbiji podpisali tudi pismo o možnostih prihodnjega poslovnega sodelovanja. Skupna vrednost investicije v novi plinovod znaša 5 milijonov evrov.

V srbskem mestu Pećinci so danes slovesno predali v obratovanje plinovodni sistem, ki bo oskrboval potrošnike v poslovni coni Šimanovci ter meščane mesta Pećinci, v bližnji prihodnosti pa tudi prebivalce vseh okoliških krajev v občini. Skupna vrednost nove Petrolove investicije v tem delu regije znaša 5 milijonov evrov.

Ob tej priložnosti sta družbi Petrol in Srbijagas podpisali tudi pismo o poslovnem sodelovanju, s katerim sta obe podjetji postavili temelje prihodnjega sodelovanja pri oskrbi z zemeljskim plinom na območju Srbije. S tem dejanjem se nadaljuje izvajanje strategije in načrtov skupine Petrol za leto 2011 o širjenju poslovanja na energetskem področju v širši regiji.

Izgradnja priključnega visokotlačnega plinovoda je rezultat skupnega sodelovanja med Srbijagasom in Petrol Gas Groupom, ki je v 100-odstotni lasti Petrola, izgradnja distribucijske mreže pa je rezultat pogodbe med Petrolom in občino Pećinci. S takratnim podpisom pogodbe je Petrol postal prvi tuji investitor, ki je vložil svoj kapital v izgradnjo plinovodnega sistema v Srbiji. Skrb za distribucijo plina v občini Pećinci je prevzelo podjetje Rodgas d.d., ki je v 85-odstotni lasti Petrola.

Ob slovesnem začetku obratovanja plinovodnega sistema je predsednik občine Pećinci Siniša Vukov povedal: "Priključni plinovod visokega tlaka v dolžini 11 km, glavna merilno-regulacijska postaja z zmogljivostjo 25.000 Sm3/uro, narejena po najnovejših evropskih standardih, vključno z daljinskim upravljanjem in 44 km mreže razvodnega plinovoda in distribucijske plinske mreže široke potrošnje, so velik korak za ekološko prihodnost in energetsko stabilnost občine Pećinci. S tem dejanjem se ustvarjajo pogoji, s katerimi bo občina lahko nadaljevala z investiranjem v kakovostno opremljene industrijske cone, s čimer bomo lahko dodatno pritegnili še večje število investitorjev in zmanjšali stopnjo brezposelnosti v občini na minimalno število."

Predsednik uprave družbe Petrol Tomaž Berločnik je ob podpisu pogodbe izjavil: "Skupina Petrol je z današnjim dejanjem pokazala, da ni samo naftno-trgovsko, temveč celovito energetsko podjetje, ki bo v prihodnje na trgu Srbije v enaki meri oskrbovalo vse potrošnike z vsemi vrstami energentov. Plinifikacija in oskrba s plinom sta, poleg že uveljavljene ponudbe naftnih derivatov, eni od prednostnih nalog na tem trgu."

Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol, pa je dogodek pospremil z besedami: "V Petrolu smo odločno osredotočeni na učinkovito in predvsem odgovorno poslovanje. Današnji dogodek predstavlja pomemben korak, ki bo občini Pećinci zagotovil zanesljivo in kakovostno oskrbo z zemeljskim plinom. Občina Pećinci se je z današnjim slovesnim dogodkom tudi uradno pridružila številnim lokalnim skupnostim, ki so Petrolu zaupale distribucijo zemeljskega plina."

* * * * *
Dodatne informacije:
Mag. Aleksander Salkič, odnosi z javnostmi, Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 581, 041 789-609
petrol.pr@petrol.si