O-STA

SJ MSS - Zakaj je Hotel Mama za Slovenijo predrag

Pozdravljeni!

Stanovanjska problematika je danes ena najbolj perečih problematik mladih. Mladim so stanovanja cenovno težko dostopna tako za nakup kot tudi za najem, neprofitnih stanovanj je premalo, najem stanovanja za nedoločen čas je skoraj nemogoč, ob vsem tem pa so mladi pogosto deležni neurejenih najemnih razmerij in kršenja osnovnih pravic s strani najemodajalcev.

Podatki kažejo, da v Sloveniji izjemno veliko mladih živi pri svojih starših - kar 67,9% mladih v starosti med 18 in 34 let, kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU-27; po statistikah za mlade moške pa smo s 74,8% celo na prvem mestu (Eurostat 2010). Vse intenzivnejša odvisnost mladih od staršev pa ne prinaša pozitivnih učinkov ne mladim ne državi. Posledice tega položaja so različne:

· tisti mladi, ki živijo pri starših, ne poznajo neodvisnosti in se težje ali kasneje naučijo skrbeti sami zase;

· tisti, ki se odselijo in živijo samostojno, pa imajo več finančnih težav, težave z najemniškim razmerjem ipd.

Oboji si težje in kasneje ustvarjajo družine in prevzemajo druge odgovornosti v življenju.

(Več o problematiki in statističnih podatkih najdete na www.avtonomen.si. in v programskem dokumentu MSS "Stanovanjska problematika mladih")

Razmere so zaskrbljujoče, lasten dom in samostojno bivanje pa sta poleg zaposlitve ključni točki osamosvajanja mladih. Iz tega razloga smo se na Mladinskem svetu Slovenije odločili v mesecu juniju veliko pozornosti nameniti prav stanovanjski problematiki mladih. V sklopu meseca, namenjenega stanovanjski problematiki mladih, želimo na vseh ravneh spodbuditi konstruktivno debato, skozi katero bomo lahko ustrezno odgovorili na vprašanja, ki se že dlje časa pojavljajo, ter se podali na pot sistemskega urejanja področja stanovanj za mlade.

Korak na tej poti je zagotovo lahko tudi priprava novega Nacionalnega stanovanjskega programa, ki se v tem trenutku odvija pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Na Mladinskem svetu Slovenije smo se že želeli aktivno vključiti v pripravo vsebine dokumenta, saj si kot predstavniki mladih želimo sodelovati pri urejanju področja, vendar smo bili zaenkrat neuspešni. Tudi na ta račun si prizadevamo, da se razprava o stanovanjski problematiki razširi predvsem med mladimi, ki jih bomo v sklopu pričujočega mesca pozivali, naj nam sporočijo, s kakšnimi konkretnimi težavami na področju stanovanj se soočajo, tako da bomo o tem lahko osveščali politične odločevalce in javnost.

Vse vljudno vabimo k spremljanju naših aktivnosti v sklopu tematskega meseca na spletni strani http://www.avtonomen.si/stanovanja, še posebej pa na zaključni javni posvet, ki bo 29. junija ob 13. uri, na katerem si želimo mladi skupaj z odločevalci, raziskovalci, akademiki in ostalimi zainteresiranimi oblikovati še jasnejše sporočilo odgovornim.

Kdo od mladih posameznikov lahko danes sam zase reče, da je popolnoma samostojen? Nekdo je samostojen, ko ima potrebno podporo, vire in priložnosti, da lahko samostojno biva, upravlja svoje življenje, se vključuje v tokove družbene in politične participacije na vseh področjih in se na vseh področjih neodvisno odloča. Mladih posameznikov, ki lahko dejansko rečejo, da so samostojni, pa je vse manj. Ureditev stanovanjske problematike mladih v Sloveniji je zato nujen korak k izboljšanju položaja mladih in posledično k zagotavljanju trajnostnega družbenega razvoja.

Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si ali pokličete na 041 362 482 (Sara).

Lep mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije