O-STA

Prestižna mednarodna nagrada Telekomu Slovenije

Ljubljana, 10. junij - Telekom Slovenije je prejel nagrado Innovation Awards 2011 organizacije Global Telecoms Business za najbolj inovativno rešitev na področju sodelovanja ponudnika internetnih storitev in proizvajalca merilne opreme. Nagrado za projekt rešitve integracije IxRave odjemalca v uporabniško opremo (Carrier multiplay service assurance - IxRave) je skupaj s podjetjem Ixia Technologies dobil v kategoriji Inovacija pri širokopasovnih storitvah s področja fiksne omrežne infrastrukture.

Podelitev nagrade je bila 7. junija v Londonu. V imenu Telekoma Slovenije sta nagrado prevzela mag. Maja Končar in Tomislav Goluža.
V močni mednarodni konkurenci operaterjev pomeni nagrada za Telekom Slovenije veliko priznanje in motivacijo za nadaljnje delo na področju zagotavljanja visoke kakovosti delovanja storitev. Telekom Slovenije se s tem uveljavlja tudi na svetovni ravni.

Telekom Slovenije je z idejo načina merjenja uporabniške izkušnje pričel že leta 2009, ko je pristopili k partnerskemu projektu s podjetjema Ixia in Iskratel.

Uvedba sistema IxRave prinaša Telekomu Slovenije možnost merjenja parametrov kakovosti storitev tako imenovanega trojčka (Triple play) na daljavo in s tem izboljšanje diagnostike pri odpravi napak pri rezidenčnih naročnikih. Med meritvami, ki jih sistem lahko izvaja, so med drugimi merjenje internetnih hitrosti, zakasnitev pri IP telefoniji ter izgub paketov pri IP televiziji. Sistem je sprva namenjen za odpravo napak v klicnem centru. Dodano vrednost predstavlja tudi možnost spremljanja delovanja storitev po širših skupinah naročnikov, kategoriziranih po regijah, tipih storitve in podobno. Na ta način je možen vpogled v delovanje storitev v določeni regiji ali določenem delu omrežja, kar pomaga pri reševanju morebitnih težav, še preden jih naročnik začuti. Za vsakega naročnika obstaja zgodovina testiranj, ki lahko pozneje služi kot referenca. Unikatna rešitev integracije odjemalca za merjenje uporabniške izkušnje (QoE; Quality of Experience) v uporabniško napravo (komunikacijski prehod) omogoča izločitev vpliva lokalnega omrežja naročnika, ki se nahaja za komunikacijskim prehodom, na rezultate testa. Hkrati omogoča pokritost naročnikov po celotnem omrežju Telekoma Slovenije.

Več informacij tudi na:


http://www.globaltelecomsbusiness.com/Stub/InnovationAwards2011.html