O-STA

Podjetniški UPi FM - prava ideja in vztrajnost sta najpomembnejši

Koper, 16. junija 2011 - Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem je v sredo, 15. junija, izvedla zaključni podjetniški dogodek letošnjega študijskega leta z naslovom Podjetniški UPi FM. Študenti so bili nagrajeni za najpodjetniške ideje, strokovnjaki iz prakse pa so v tematski razpravi povedali nekaj nasvetov za uspešno podjetniško kariero. Dogodek je navdušujoče glasbeno in hkrati karierno obarvala priznana operna pevka, Alenka Gotar. Mladi so zopet pokazali kreativnost, inovativnost in ustvarjalnost pri reševanju konkretnih poslovnih izzivov. Nekaterim poslovnim idejam pa se obeta tudi udejanjanje v uspešno podjetje.

Koprska fakulteta je v okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela (št. OP RCV_VS-11-016) pripravila dogodek Podjetniški UPi FM, za katerega je bila tokrat zaslužna katedra za podjetništvo primorske univerze.

Na začetku je vse udeležence pozdravil prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Fakulteti za management Koper ter povzel nekaj ključnih misli o zgodovini podjetništva na UP FM delovanja omenjene katedre, ki na fakulteti ter univerzi uspešno deluje že simbolnih sedem let. V nadaljevanju je predstojnik novoustanovljene univerzitetne podjetniške katedre izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo Fakultete za management Koper izpostavil študentske aktivnosti v minulem študijskem letu, timsko delo sodelavcev katedre ter predstavil prosto mesto za novega mladega raziskovalca s področja podjetniške katedre (upravne in organizacijske vede). Posebej je izpostavil predmet Snovanje in izpeljavo podjetniške zamisli (I Šola), ki je izveden v partnerstvu z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. Predmet je zelo inovativen v načinu izvedbe, ki vključuje podjetja, inkubator, institucijo znanja in zunanje mentorje ter sodobne pripomočke IKT za razvoj novih idej (Mikrobiz.net). Vse zainteresirane za razvoj podjetništva je povabil k sodelovanju in članstvu v novi univerzitetni katedri.

Sledila je multimedijska predstavitev študentskih podjetniških aktivnosti, kjer smo lahko videli dobre rezultate dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki so v študijskem letu 2010/2011 sodelovali pri predmetih s področja podjetništva. Študenti so pri reševanju konkretnih poslovnih izzivov podjetij pokazali kreativnost, inovativnost in ustvarjalnost. Razglasili so zmagovalni podjetniški ideji, in sicer sta to postali dve ideji, prva v sklopu podiplomskega, druga pa v sklopu dodiplomskega študija. In sicer podjetniška ideja "Aktivni stol", avtoric Daše Božič, Alme Čaušević, Polone Fabjan, Žive Krajnc, Petre Lazar in Špele Stare, in poslovni načrt "Eko Trend", avtorjev Jerneje Legnar, Uroša Pozeba, Lee Stergar in Maše Živković. Vsem sta čestitala predstojnika obeh kateder, prof. dr. Boštjan Antončič in izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, ter jim zaželela čim prejšnje udejanjanje poslovnih idej v uspešno podjetje. V univerzitetni katedri izpostavljajo še sledeče: "To kar delamo, v to tudi verjamemo. Delo z mladimi, ki imajo potencial, da spreminjajo svet v boljši jutri, je bistvenega pomena. Tukaj mislimo predvsem na preskok v razmišljanju, saj v podjetništvu se je potrebno zavedati, da usoda je predvsem v podjetnikovih rokah in da verjetnost za uspeh se skriva prav v vztrajnosti in pogumu, da spreminjaš in so-oblikuješ svojo ter ne nazadnje tudi družbeno usodo."

V aktualni tematski razpravi na temo podjetniška kariera sta sodelovala strokovnjaka iz podjetništva in inoviranja, Vito Komac in Boris Pfeifer, ter operna pevka Alenka Gotar, mag. art., razpravo pa je vodil prof. dr. Boštjan Antončič. Sogovorniki so se strinjali, da razmere na trgu niso lahke in da sta danes ključna marketing in vztrajnost bodočih podjetnikov. Za začetek pa vsekakor največ pomeni dobra poslovna ideja, ki jih danes mladim ne manjka, to je pokazala tudi Inovacijska šola Fakultete za management Koper.

Glavno nagrado za zmagovalni ekipi je prispevala družba Veda invest (restavracija Stara Oljka iz Portoroža), partner projekta I. šole pa je bil Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Fotografije z dogodka (foto: Alen Ježovnik)

Projekt "Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela (št. OP RCV_VS-11-016)" delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja"; prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva" (več na spletni strani UP).

________________________

Dodatne informacije:

Dejan Šraml

Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska, Fakulteta za management Koper/Faculty of Management Koper

Cankarjeva 5, p.p. 345, SI-6104 Koper, Slovenia

Tel.: 00386 (0)5 610 20 12, Fax: 00386 (0)5 610 20 15, E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si , URL: www.fm-kp.si